За TechSoup България

TechSoup България е уникална по своята същност платформа, която осигурява технологични дарения за граждански организации, работещи в обществена полза, читалища и обществени библиотеки. Платформата стартира своята дейност в страната през 2009 г. в резултат на партньорството между базираната в Сан Франциско организация - TechSoup и българската Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ). Платформата е ориентирана изцяло към граждански организации и нуждата им от технологична подкрепа за значимата им работа в полза на обществото.
TechSoup България подкрепя гражданските организации като инвестира в административния им капацитет, повишавайки качеството на работата и улеснявайки комуникациите им.
Най-важната полза от платформата е възможността организациите да намалят разходите си за технологични продукти, да получат ресурси за комуникации на мисиите, целите и дейностите си и да инвестират спестените средства в работа за постигане на каузите си.

Какво още
TechSoup България подкрепя гражданските организации у нас и чрез реализирането на редица образователни събития.
В продължение на няколко години една така инициатива беше Денят на неправителствените организации - "Технологии за добри каузи", който се организираше в партньорство с Microsoft България. Близо 1000 граждански организации повишиха своя капацитет в резултат от различните издания на събитието.
Организираме различни обучения за работа с различни технологични продукти, като Excel, Adobe, Zoom.
През април 2017 г. стартира и поредица от надграждащи обучителни уебинари по различни теми, засягащи работата на неправителствените организации.
Предоставяме и възможности българските организации да участват в различни събития, организирани от партньорите в мрежата ТeschSoup.

Екипът TechSoup България се управлява от екипа на ФРГИ, който има 20-годишен опит на организация, лидер в гражданския сектор в България, познаващ голяма част от организациите, техните постижения и нужди. Управлявайки TechSoup България, ФРГИ продължава да разширява знанията и уменията на граждански активисти, разнообразявайки набора от предоставяни ресурси с технологични инструменти и развиване на умения за работа с тях.

Предлагани продукти
Платформата предоставя продукти на следните компании, лидери на технологичния пазар: Microsoft, Adobe, Autodesk, SemantecDesktop, SemantecEnterprise, Tableau, Bitdefender, CleverReach, Veritаs. От 2016 г. чрез платформата дарява и първата българска компания дарител - Суперхостинг. През 2020 втора българска компания - Evedo се присъедини като дарител на платформата. Броят на компаниите, които даряват продуктите си чрез платформата се увеличава непрекъснато.
TechSoup България сътрудничи и на Google в програмата им за организации в обществена полза, като валидира кандидатстващите организации за програмите: AdGrants, YouTube for Nonprofits и Google Apps.

За ФРГИ

Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) е организация, регистрирана в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 003/16.11.2001.
Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.
Тези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ФРГИ работи за социално развитие. Съсредоточени сме и в развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлагаме различни начини за осъществяване им в България, съвместно с бизнес организации и индивидуални дарители.
За да постигне своята мисия, ФРГИ подкрепя:

  • Сътрудничеството между неправителствени организации, местна власт и бизнес организации;
  • Развитието на неправителствените организации;
  • Развитието на филантропията.

Основните ценности, на които се гради нашата работа, са:

  • Участие;
  • Общностите имат свои ресурси;
  • Отвореност за диалог;
  • Зачитане на различията;
  • Отговорно отношение към влаганите средства;
  • Прозрачност и отчетност.

Работата на ФРГИ има своето място в процеса на развитие на българското общество в дългосрочен план. Инициативите, които разработваме и подкрепяме възвръщат една забравена идея – идеята, че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.

Контакти

Фондация "Работилница за граждански инициативи"
1408 София
ул. Енос 7, ет.6, ап. 9
тел: (+359 2)954 98 47
тел./факс: (+359 2) 954 97 15,
Email: techsoup@frgi.bg