За Теchsoup 

Techsoup e глобална мрежа от граждански организации, които работят за повишаване качеството на работа на организираното гражданско общество, предoставяйки им достъп до ресурси - технологични решения и умения.
Платформата осигурява дарения на софтуер, отстъпки при покупката им, достъп до хардуерни продукти, валидация за получаване на финансови дарения, знания и умения за повишаване на компетенциите на членовете на екипите на гражданските организации по теми, свързани с технологиите и ефективното им използване и други. Тази подкрепа освобождава ценен ресурс на гражданските организации, а спестените средства могат да бъдат вложени в значимите каузи, по които те работят.

TechSoup съществува повече от три десетилетия, като през 21 век се превръща в глобална организация с изградена инфраструктура, на практика подкрепяща над 1,2 милиона организации във всички територии на планетата.
За осъществяване на своята мисия мрежата има партньори в 70 страни по света. Българският партньор е Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФГРИ), която оперира за целите на мрежата като TechSoup България.
ТеchSoup България стартира през 2009 година. За 12 години:

  • В платформата са валидирани 1 795 неправителствени организации, читалища и обществени библиотеки.
  • Раздадени са 5317 продукти на пазарна цена 3 529 019 евро
  • Спестени са над 2 798 350 евро, които са били разпределени за други общественозначими каузи.

Научете повече за TechSoup България