Важни промени в Програмата за дарения на Microsoft

Споделяме с Вас важна информация, касаеща предстоящи промени в дарителската програма на Microsoft в платформата TechSoup, които могат да засегнат планирането на бюджета и разходите на Вашите организации, свързани с технологични ресурси.

Team Viewer е новият продукт, предлаган на платформата TechSoup

Патформата за технологични дарения ТехСуп България има нов дарител – TeamViewer.

Как TechSoup България подпомага НПО сектора?

Технологиите напредват мълниеносно,  а тенденциите се сменят със „скоростта на светлината“.

Уебинари в подкрепа на НПО сектора в България!

ФРГИ стартира поредица от  уебинари в помощ на гражданския сектор у нас

Team Viewer е новият продукт, предлаган на платформата TechSoup

Патформата за технологични дарения ТехСуп България има нов дарител – TeamViewer. Граждански организации – сдружения и фондации, регистрирани в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за...