Ние помагаме на всички НПО да изпращат имейли, да управляват своите електронни кампании, да създават списъци с адресати и следят и анализират имейл кампании. Нашата цел е да осигурим лесен и интуитивен онлайн софтуер, който всички организациите могат да използват за своите имейл маркетингови дейности.

 

Дарителската програма на CleverReach

 

Дарителската програма на CleverReach в TechSoup предлага възможности за директен маркетинг посредством имейл на валидирани НПО, благотворителни организации и обществени библиотеки в Съединените щати.

За да използвате CleverReach е необходим минимален опит за създаване на онлайн и-мейл кампании, да оценявате доколко са успешни и да управлявате и-мейл контакти.

 

Допустимост и Ограничения

 

Ако организацията ви отговаря на критериите за допустимост може да получи един продукт на CleverReach в рамките на една фискална година (1-ви юли – 30-ти юни).

Консултирайте се с допустимост и ограничения за да разберете дали вашата организация отговаря на критериите за получаване на този софтуер.