Как TechSoup България подпомага НПО сектора?

Технологиите напредват мълниеносно,  а тенденциите се сменят със „скоростта на светлината“. Това разбира се засяга и неправителствените организации/НПО/, които се опитват да достигнат до определени таргет групи, за да  получат подкрепа и да реализират повече проекти в полза на обществото. Именно затова секторът трябва да е подготвен за предизвикателстата на времето в чисто технологичен план.
Помощници в случая не липсват. Глобалната програма  TechSoup, чийто единствен представител за България е Фондацията „Работилница за граждански инициативи“, е платформа, която съдейства за реализиране на т.н „дигитализация“ сред организациите.
TechSoup България предоставя дарения на технологични ресурси на НПО, читалища и обществени библиотеки у нас. Българските организации могат да се възползват от редица лицензирани софтуерни продукти, собственост на лидери на технологичния пазар, като Microsoft, Adobe, Autodesk, Semantec Desktop, Tableau, Bitdefender, CleverReach, Verits, както и първата българска компания дарител - Superhosting.
TechSoup България сътрудничи и на Google в програмата им за организации в обществена полза, като валидира кандидатстващите организации за програмите: AdGrants, YouTube for Nonprofits и Google Apps.
Oт 2009 година до сега интересът към тази възможност на национално ниво не спада. Изнесените по-долу резултати за 2019 година потвърждават това:
• 130 са организациите, одобрени за дарения на софтуер;
• направени са 59 поръчки на 135 продута, чиято пазарна стойност е  92 000 евро;
• продуктовият каталог на платформата нарастна с 4 нови дарителя – Амазон, Асана, Зуум и Фликсбъс.
Обобщените резултати само доказват положителното отношение на организациите. Работният им процес се оптимизира, а спестените средства от закупуване на лицензи, се използват за подпомагане на основните цели. А всеки, който  представлява неправителствена организация или читалище, и желае да се възползва от предоставената възможност, може да го направи тук.