Team Viewer е новият продукт, предлаган на платформата TechSoup

Патформата за технологични дарения ТехСуп България има нов дарител – TeamViewer. Граждански организации – сдружения и фондации, регистрирани в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за народните читалища могат да получат услуги за отдалечен достъп, сътрудничество и ИТ поддръжка. Подробности за начина на получаване на дарението могат да се видят на страницата на дарителя на платформата TechSoup.

Създаден през 2005 г., TeamViewer се фокусира върху облачни технологии, целящи онлайн подкрепа и сътрудничество в реално време от всяка точка на земното кълбо. TeamViewer се гордее с това, че предлага технологии на организации с нестопанска цел, така че те да могат да увеличат административната си ефективност.

Гражданските организации, могат да го използват, за да получават дистанционен достъп до компютрите на организацията, когато са далеч от тях, да провеждат онлайн срещи и да получават дистанционна ИТ подкрепа.

Понастоящем през платформата ТехСуп, TeamViewer предлага както дарени продукти, за които организациите не заплащат нищо освен административна такса, така и достъп до намалени цени в зависимост от годишния оперативен бюджет на организацията.