Open Licensing

exchange logo_2.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за потребители на Exchange Server Standard упълномощава един...
Admin Fee: €6.00
sharepointlogo_4.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството SharePoint Server Standard упълномощава един...
Admin Fee: €6.00
lvs-2403
Windows Server is Microsoft's solution for workgroup file, print, and communication servers, as...
Admin Fee: €2.00
lvs-2403
Windows Server is Microsoft's solution for workgroup file, print, and communication servers, as...
Admin Fee: €3.00