Microsoft

Accesslogo.thumbnail.jpg
Office 2019 Download and Installation Has Changed Please note that all Office 2019 suites and...
Admin Fee: €9.42
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 for Sales (on premises, т.е. за инсталиране на...
Admin Fee: €115.82
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за потребители на Dynamics 365 за членове на екипа (on premises...
Admin Fee: €9.42
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Exchange Server е софтуер за управление на имейли и лични данни, който работи на Windows Server....
Admin Fee: €49.90
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за потребители на Exchange Server Standard упълномощава един...
Admin Fee: €6.59
office mac.thumbnail.jpg
Office за Mac е пакет от Microsoft Office продукти за Mac компютри. Office за Mac е напълно...
Admin Fee: €27.31
launchblogofficelogo_0.thumbnail.png
Office 2019 Download and Installation Has Changed Please note that all Office 2019 suites and...
Admin Fee: €27.31
projectprologo_0.thumbnail.jpg
Office 2019 Download and Installation Has Changed Please note that all Office 2019 suites and...
Admin Fee: €42.37