Servers and Networks

prod-microsoft-biztalk-server-2013-logo_Big.jpg.png
BizTalk Server Standard Edition е инфраструктурен софтуер за свързване на бизнес системи помежду...
€384.00
MSFT_logo_Web.jpg
Core Device CAL Suite е набор от четири лиценза за клиентски достъп до устройства (ЛКД) и два...
€17.00
MSFT_logo_Web.jpg
Core User CAL Suite е набор от четири лиценза за клиентски достъп до устройства (ЛКД) и два...
€22.00
exchange logo.jpg
Exchange Server е софтуер за управление на имейли и лични данни, който работи на Windows Server....
€307.00
exchange logo.jpg
Exchange Server е софтуер за управление на имейли и лични данни, който работи на Windows Server....
€54.00
Office Audit and Control Management Server 2013 (English).png
Office Audit and Control Management (ACM) Server е сървърен софтуер за наблюдение и управление на...
€258.00
Skype for business.jpg
Skype for Business Server (formerly Lync Server) is a real-time communications server. It supports...
€276.00
Skype for business.jpg
A Skype for Business Server Plus device client access license (CAL) can be used only in conjunction...
€9.00