Servers and Networks

Core Device CAL Suite е набор от четири лиценза за клиентски достъп до устройства (ЛКД) и два...
€14.00
MSFT_logo_Web_1.thumbnail.jpg
Core User CAL Suite е набор от четири лиценза за клиентски достъп до устройства (ЛКД) и два...
€18.00
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Exchange Server е софтуер за управление на имейли и лични данни, който работи на Windows Server....
€262.00
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Exchange Server е софтуер за управление на имейли и лични данни, който работи на Windows Server....
€46.00
Skype for business.thumbnail.jpg
Skype for Business Server (по-рано Lync Server) е сървър за комуникации в реално време. Той...
€235.00
Skype for business.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството Skype for Business Server Plus може да се...
€7.00
Skype for business.jpg
  The Skype for Business Server user CAL suite is a set of user client access licenses...
€21.00
SQLServerlogo.jpg
A SQL Server device client access license (CAL) authorizes one computer to access SQL Server when...
€14.00