Servers and Networks

Core Device CAL Suite е набор от четири лиценза за клиентски достъп до устройства (ЛКД) и два...
€15.18
MSFT_logo_Web_1.thumbnail.jpg
Core User CAL Suite е набор от четири лиценза за клиентски достъп до устройства (ЛКД) и два...
€19.92
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Exchange Server е софтуер за управление на имейли и лични данни, който работи на Windows Server....
€288.34
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Exchange Server е софтуер за управление на имейли и лични данни, който работи на Windows Server....
€50.27
Skype for business.thumbnail.jpg
Skype for Business Server (по-рано Lync Server) е сървър за комуникации в реално време. Той...
€258.94
Skype for business.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството Skype for Business Server Plus може да се...
€7.59
Skype for business.jpg
Пакетът от ЛКД за потребители на Skype for Business Server представлява комплект от лицензи за...
€22.76
SQLServerlogo.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за SQL Server устройство уполномощава един компютър да има...
€15.18