Communicate and Collaborate

Dynamics 365 call device.png
 Описание: Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) до приложението Dynamics 365 за обслужване на...
€159.00
Описание:  Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 за обслужване на клиенти (локален)...
€106.00
Dynamics 365 call device.png
Описание:  Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 за обслужване на клиенти (локален)...
€106.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 за продажби (локален) осигурява на даден...
€159.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 за продажби (локален) осигурява на даден...
€39.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 за членове на екипа (локален) упълномощава...
€13.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството Dynamics 365 за членове на екипа (локален)...
€13.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за потребители на Dynamics 365 за членове на екипа (локален)...
€9.00