Communicate and Collaborate

Dynamics 365 call device.png
 Описание: Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) до приложението Dynamics 365 за обслужване на...
€175.00
Dynamics 365 call device.png
Описание:  Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 за обслужване на клиенти (локален)...
€117.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 за продажби (локален) осигурява на даден...
€175.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 за продажби (локален) осигурява на даден...
€43.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 за членове на екипа (локален) упълномощава...
€14.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството Dynamics 365 за членове на екипа (локален)...
€14.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за потребители на Dynamics 365 за членове на екипа (локален)...
€9.00
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството Exchange Server Enterprise може да се използва...
€3.00