Communicate and Collaborate

new logo box _ resized for france website.png
Box Starter Edition е онлайн услуга за споделяне на файлове, управление на съдържанието и съвместна...
Admin Fee: €73.00
DocuSign Square Product Logo
Бизнес професионалната версия на DocuSign е уеб базирана услуга, която Ви позволява да качвате и...
Admin Fee: €77.00
DocuSign Square Product Logo
Стандартната версия на DocuSign е уеб базирана услуга, която Ви позволява да качвате и изпращате...
Admin Fee: €77.00
Dynamics365-All.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) заDynamics 365 за обслужване на клиенти (локален) осигурява на...
Admin Fee: €170.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 for Sales (on premises, т.е. за инсталиране на...
Admin Fee: €170.00
Dynamics 365 call device.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за потребители на Dynamics 365 за членове на екипа (on premises...
Admin Fee: €14.00
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Exchange Server е софтуер за управление на имейли и лични данни, който работи на Windows Server....
Admin Fee: €82.00
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за потребители на Exchange Server Standard упълномощава един...
Admin Fee: €10.00