Planning and Strategy

projectprologo.jpg
Project е софтуер за управление на проекти. Той позволява на мениджърите да се информират и...
€43.00
projectprologo.jpg
Project Professional is project management software. It enables managers to stay informed and...
€70.00
projectprologo.jpg
Project Server е софтуер за управление на проекти, който работи на Windows Server. Той дава...
€403.00
projectprologo.jpg
Лицензът на клиентския достъп (ЛКД) до Project Server устройство разрешава на един компютър или...
€12.00
projectprologo.jpg
Лицензът на клиентския достъп (ЛКД) за потребители на Project Server упълномощава потребителя да...
€15.00