Microsoft Server Software and Licenses

exchange logo_2.thumbnail.jpg
Exchange Server е софтуер за управление на имейли и лични данни, който работи на Windows Server....
€46.00
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за потребители на Exchange Server Standard упълномощава един...
€6.00
sharepointlogo_4.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството SharePoint Server Standard упълномощава един...
€6.00
sharepointlogo.jpg
  A SharePoint Server Standard user client access license (CAL) authorizes one client to...
€8.00
SQLServerlogo.jpg
A SQL Server device client access license (CAL) authorizes one computer to access SQL Server when...
€14.00
SQL Server 2014 Standard Edition (ServerCAL Licensing).jpg
SQL Server Standard Edition is relational database server software offering tools for data storage...
€58.00
SQL Server Standard Edition е сървърен софтуер за релационна база данни, който предлага инструменти...
€58.00
SQLServerlogo.jpg
  A SQL Server user client access license (CAL) authorizes one user to access SQL Server...
€14.00