Microsoft Server Software and Licenses

Dynamics365-All.png
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) заDynamics 365 за обслужване на клиенти (локален) осигурява на...
Admin Fee: €170.00
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Exchange Server е софтуер за управление на имейли и лични данни, който работи на Windows Server....
Admin Fee: €82.00
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за потребители на Exchange Server Standard упълномощава един...
Admin Fee: €10.00
prod-microsoft-sharepoint-server-2013_0.png
SharePoint Server is a server platform for information sharing, collaboration, and content...
Admin Fee: €780.00
sharepointlogo_4.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството SharePoint Server Standard упълномощава един...
Admin Fee: €11.00
sharepointlogo.jpg
  A SharePoint Server Standard user client access license (CAL) authorizes one client to access...
Admin Fee: €14.00
SQLServerlogo.jpg
  A SQL Server device client access license (CAL) authorizes one computer to access SQL Server when...
Admin Fee: €22.00
SQL Server 2014 Standard Edition (ServerCAL Licensing).jpg
SQL Server Standard Edition is relational database server software offering tools for data storage...
Admin Fee: €94.00