Microsoft Server Software and Licenses

Core Device CAL Suite е набор от четири лиценза за клиентски достъп до устройства (ЛКД) и два...
€14.00
MSFT_logo_Web_1.thumbnail.jpg
Core User CAL Suite е набор от четири лиценза за клиентски достъп до устройства (ЛКД) и два...
€18.00
Dynamics 365 call device.png
 Описание: Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) до приложението Dynamics 365 за обслужване на...
€159.00
Описание:  Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 за обслужване на клиенти (локален)...
€106.00
Dynamics 365 call device.png
Описание:  Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 за обслужване на клиенти (локален)...
€106.00
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството Exchange Server Enterprise може да се използва...
€3.00
exchange logo_2.thumbnail.jpg
  Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството Exchange Server Standard упълномощава...
€4.00
exchange logo_2.thumbnail.jpg
Пакетът ЛКД за Exchange Server устройство е набор от лицензи за клиентски достъп (ЛКД) за Exchange...
€7.00