Slack

Slack Product Logo.png
Slack е платформа за съобщения, базирана на канали. Със Slack хората могат да работят по-ефективно...