English

exchange logo_2.thumbnail.jpg
Exchange Server е софтуер за управление на имейли и лични данни, който работи на Windows Server....
Admin Fee: €49.00
Norton Security 1-year.jpg
Norton Security предпазва компютри, таблети и смартфони срещу най-новите онлайн заплахи и също така...
Admin Fee: €9.00
BX_NUV16_EN_140.png
Norton Utilities е набор от инструменти, които оптимизират работата на вашето PC. Това дарение...
Admin Fee: €6.00
AdobePEPE18_Resized box shot.png
Photoshop Elements 2019 и Premiere Elements 2019 са продукт, който комбинира две приложения на...
Admin Fee: €25.00
sharepointlogo_4.thumbnail.jpg
Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството SharePoint Server Standard упълномощава един...
Admin Fee: €6.00
sharepointlogo.jpg
  A SharePoint Server Standard user client access license (CAL) authorizes one client to access...
Admin Fee: €8.00
SQLServerlogo.jpg
  A SQL Server device client access license (CAL) authorizes one computer to access SQL Server when...
Admin Fee: €15.00
SQL Server 2014 Standard Edition (ServerCAL Licensing).jpg
SQL Server Standard Edition is relational database server software offering tools for data storage...
Admin Fee: €62.00