Download

prod-microsoft-sharepoint-server-2013_0.png
SharePoint Server is a server platform for information sharing, collaboration, and content...
Admin Fee: €780.00
SQL Server 2014 Standard Edition (ServerCAL Licensing).jpg
SQL Server Standard Edition is relational database server software offering tools for data storage...
Admin Fee: €94.00
SQL Server Standard Edition е сървъренсофтуер за релационна база данни, който предлага инструменти...
Admin Fee: €94.00
prod-tableau-logo_Medium.jpg
Tableau Desktop и Tableau Prep Builder са софтуерни апликации за обработка на данни, анализ и...
Admin Fee: €64.00
Veritas Medium.jpg
Описание:  Veritas Backup Exec е софтуер за архивиране и възстановяване, който се изпълнява на...
Admin Fee: €126.00
Veritas Medium.jpg
Описание: Veritas System Recovery 18 е решение за архивиране и възстановяване, което използва...
Admin Fee: €108.00
prod-microsoft-visual-studio-logo_Big.jpg
Visual Studio Premium е среда за интегрирано развитие (СИР) за екипи. Тя включва цялата...
Admin Fee: €179.00
prod-microsoft-windows-logo_Big.jpg
Windows is Microsoft's desktop operating system. This description applies to the Enterprise edition...
Admin Fee: €23.00