Получете софтуера на Asana за управление на работата на Вашата организация с нестопанска цел или обществена библиотека чрез промоционалната програма на Asana в Техсуп България.

Можете да използвате Asana, за да помогнете на екипите на Вашата организация да координират и управляват работата си. Екипите могат да си сътрудничат от всяко място с помощта на уеб и мобилното приложения на Asana.

Допустимост и ограничения

Организациите могат да заявяват само по един продукт на Asana чрез Техсуп България всяка година, за да получат промоционален достъп за всички членове от екипа на организацията.

Запознайте се със страницата Допустимост и ограничения, за да проверите дали Вашата организация се допуска за участие в тази програма.

Относно достъпа до намалените цени

Когато името на продукта включва "Достъп до намалени цени", офертата се състои от специално намалени цени за продукти или услуги. Това означава, че след като подадете Вашата заявка и платите административната такса на Техсуп България, ще платите и директно на партньора-донор за продукта или услугата. Можете да намерите конкретните намалени цени във всяко описание на продукта. Тези цени са достъпни само за одобрените нестопански организации и библиотеки чрез Техсуп България.

  •