Получете дарение за вашата организация с нестопанска цел.

Чрез програмата си за технологично въздействие Autodesk дарява софтуер на организации с нестопанска цел и стартъпи за социално въздействие, които използват дизайна за екологични или социални цели.

Организациите, които отговарят на условията, получават софтуерни решения на Autodesk, които позволяват 3D проектиране, инженеринг, визуализация и симулация за постигане на по-голямо въздействие.

Допустимост и ограничения

Ако отговаря на условията, вашата организация може да получи до 10 абонамента за Autodesk в рамките на фискална година ( 1 юли до 30 юни).

Консултирайте се с допустимост и ограничения за да проверите дали организацията ви може да се възползва от програмата.

Ако вашата организация не отговаря на критериите за допустимост на програмата, свържете се с technologyimpact@autodesk.com.

Поддръжка

Всички абонаменти включват онлайн достъп до ресурсите за техническа поддръжка на Autodesk, включително

  • Онлайн поддръжка
  • Ексклузивни ресурси
  • Форум от опитни ползватели и експерти

Autodesk също така предоставя следните ресурси на потребителите, за да се научат да използват техния софтуер.

Може също така да се обърнете към Autodesk Authorized Training Center (ATC®) в близост до вас, където се предлагат платени курсове и сертификати.

TechSoup Bulgaria също предлага FAQ с информация за сваляне, инсталиране, лицензиране и т.н.