Мисията на Фондация Tableau е да укоражава използването на факти и аналитична информация за разрешаване на значими глобални и социални проблеми. Нашият подход към корпоративната филантропия е да увластим и дадем възможност на неправителствените организации, за да могат по-ефективно да подпомагат гражданите. Софтуер от Tableau се предлага чрез дарителската програма на TechSoup, като той може да се използва за анализ на данни и визуализация на цифрова и друга информация и данни. С минимален опит в работата с подобни програми ще можете да създавате визуални репрезентации за всякакви данни и информация, които вашата организация събира. По-долу линковете водят към съответните страници: