Veritas помага на организациите да максимизират силата на тяхната информация с решения, предназначени да служат в света на най-сложните и хетерогенни среди. 

Veritas е също така сериозно ангажирани с етичното и отговорно глобално корпоративно гражданство, насърчаване на талантите, помощ и подкрепа за хората на труда, ангажиран е и в устойчиви екологични практики и непрекъснато инвестира в положително социално въздействие в целия свят.