Получете видео и конферентен софтуер за вашето НПО или обществена библиотека/читалище через Zoom за НПО от TechSoup България.

Може да използвате Zoom продукти, за да комуникирате с колеги, партньори, дарители, доброволци, и участници в срещи и уебинари.

Допустимост и органичения

Ако бъде допусната, вашата организация може да получи един продукт с намалена цена в рамките на фискална година (1-ви юли – 30 юни).

Проверете на допустимост и ограничения за да се уверите дали организацията ви може да участва в тази програма.

За достъпа до намалени цени

Когато име на продукт включва "Достъп до намалени цени", офертата се състои от специални отстъпки за продукти или услуги. Това означава, че след като направите вашата заявка и заплати на ТехСуп административна такса, вие също ще плащате директно за продукта или услугата на донор партньора. Можете да намерите конкретния процент на отстъпка във всяко описание на съответния продукт. Тези проценти са достъпни само за допустими нестопански организации и библиотеки чрез ТехСуп.