Adobe Cloud

Ограничения за Adobe

 • Количество:
  • Организация може да поръча до четири продукта в рамките на финансова година (1-ви юли до 30 юни).
  • Организация може да заяви неограничен брой индивидуални планове Creative Cloud и Document Cloud абонаменти.
 • Бюджет: Няма органичения в годишния оперативен бюджет на кандидастващите по тази програма организации.
 • Само за НПО и обществени библиотеки /читалища/: Продуктите по тази програма са налични само за квалифицирани НПО и обществени библиотеки /читалища
 • Типове организации: Всички видове организации са допустими по тази програма.
 • Условия и изисквания: Организации, които кандидатсват за тази програма на Adobe, трябва да приемат условията и изискванията на производителя.
 • Анти-дискриминационна политика: Организации, които подкрят или практикуват дискриминация въз основа на възраст, етническа принадлежност, пол, национална принадлежност, увреждане, раса, религия, сексуална ориентация, или социално-икономически статут нямат право да участват в тази програма. Организациите трябва да бъдат готови и способни да удостоверят, че не провеждат дискриминация на никое от тези основания за получаване на дарение.
 • Предоставяне на информация: Организациите, получатели на това дарение, трябва да бъдат готови и способни да предоставят информация на Adobe за начина на използване на дарението и ефекта върху тяхната работа.
 • Предоставяне на продукта:
  • Продуктите по тази програма ще бъдат разпределени само за квалифицирани организации, не за физически лица.
  • Намалените цени са за индивидуални потребители само от одобрени организации.
  • Организациите нямат право да преотстъпват или препродават продукти на Adobe.