Програмата на Veritas за дарения в платформата ТехСуп предоставя продукти за архивиране /бек-ъп/ и възстановяване на данни на допустими нестопански организации в обществена полза.

Можете да използвате продукти на Veritas за защита срещу загуба на данни на множество компютри работещи в мрежа.

Допустимост и органичения

Ако организацията ви отговаря на критериите може да получите един лиценз за всеки продукт в рамките на една фискална година ( от 1 юли до 30 юни).

Проверете на допустимост и органичения за да разберете дали организацията ви отговаря на критериите.