Преглед на дарителската програма на Майкрософт

Преглед на дарителската програма на Майкрософт

Майкрософт вярва, че технологиите могат да правят удивителни неща. Затова те партнират с хиляди организации като Вашата по света, като ги подпомагат да изпълняват своята мисия. Чрез инициативата си Unlimited Potential, Майкрософт дарява софтуер, предоставя обучения и ресурси, които могат да помогнат за подобряване на живота на хората и развитието на общностите.

Програмата за дарения на софтуерни продукти от Майкрософт е един от най-популярните ресурси на Партньорската дарителска програма за НПО на ТехСуп.

Допустимост и полагаемо се количество
За информация относно вида организации и допустимостта за получаване на дарение от Майкрософт чрез Партньорската програма за НПО, честотата на получаване и полагаемото се количество за една организация, посетете Програма на Майкрософт за дарения – Допустимост, полагаемо се количество и връщане на продукти.

 

Даренията от Майкрософт са обемно лицензирани продукти
Продуктите на Майкрософт, дарени чрез Партньорската програма за НПО са обемно лицензирани. Това означава, че организациите и библиотеките трябва да следват различни процедури при инсталиране на софтуера, в сравнение с начина на инсталиране на софтуер, закупен от търговците на дребно. Неправителствените организации и библиотеките получават също и ползи, които не са достъпни за закупилите софтуер от търговците на дребно.

По-долу са представени някои от характеристиките на програмата за обемно лицензиране, с които организациите често  се срещат.

 

Център за услуги за Обемно лицензиране

Вие използвате Центъра за услуги за Обемно лицензиране (ЦУОЛ) – уеб сайт на Майкрософт, за да получите инсталационни ключове, да свалите софтуер, да поръчате инсталационни дискове, а също за да имате достъп и до други услуги, включени в дарението на Майкрософт за Вас. Първата стъпка е да създадете профил в сайта на ЦУОЛ. Този профил в ЦУОЛ е различен от Вашия профил в сайта на дарителската програма ТехСуп и нашия екип за обслужване на клиенти няма достъп до профила Ви в ЦУОЛ. Всяка Ваша заявка за дарение чрез Партньорската програма за НПО получава оторизационен номер и лицензионен номер. ТехСуп Ви предоставя тези номера заедно с необходимата информация за създаване на профил в ЦУОЛ, ако това е Вашата първа заявка.

Договор за обемно лицензиране и права за ползване на продукта
С регистрацията си в ЦУОЛ, Вие приемате да спазвате реда и условията на по договора Ви. Редът и условията включват основните правила за ползване на обемно лицензирания софтуер. Всяко софтуерно приложение носи права за ползване на продукт. Тази информация може да бъде намерена на сайта Product Licensing Search.

Едно от правата за ползване на един продукт, за което много организации не знаят е правото да инсталират по-голямата част от приложните програми (но не операционните системи) два пъти: първо на своята основна работна станция (своето лицензирано устройство ) и след това и на преносимо устройство като лаптоп или джобен компютър (PDA). Оригиналната инсталация и копието на преносимото устройство трябва да са от една и съща версия и език, а софтуера на преносимото устройство може да се ползва единствено от основния потребител на стационарната работна станция.

 

Софтуерно осигуряване

Даренията от Майкрософт чрез ТехСуп винаги имат софтуерно осигуряване. Софтуерното осигуряване е програма на Майкрософт, която дава възможност на надарения да получава безплатно осъвременените версии на ползваните продукти. Софтуерното осигуряване носи ползи и по редица други начини. Вашата организация може да получи от Майкрософт курсове по електронно обучение, интернет архивиране за възстановяване на данни в случай на бедствия, а също и многоезични пакети.

Софтуерното осигуряване продължава две години. В края на двугодишния период на софтуерното осигуряване, Вие ще получите имейл, с който ще бъдете информирани за изтичането на срока на софтуерното осигуряване. Това не означава че изтича срока на лиценза на вашия софтуер. Вие можете да продължите да ползвате приложния продукт, но няма да можете да ползвате допълнителните услуги на софтуерното осигуряване като безплатно електронно обучение или осъвременените версии на приложните продукти.

 

Инсталационен файл (Софтуер)
За повечето продукти, ако имате нужда от дискове или да инсталирате софтуер за различни езици и версии, Вие можете да получите инсталационния файл от ЦУОЛ. За свалените инсталационни комплекти не се дължи заплащане, но файловете (които са в ISO формат) трябва да се конвертират във формат, който може да се използва за инсталация. Също можете да поръчате продукти на диск срещу 25 щатски долара за продукт.

За няколко продукта няма инсталационни файлове на разположение чрез ЦУОЛ. За тези продукти, позвънете на Microsoft Worldwide Fulfillment на телефон (800) 248-0655 или се свържете с тях на факс (800) 554-8281. За транспорта и доставянето ще трябва да заплатите 27 щатски долара.

 

Възстановяване на средства и връщане на продукти

 

Ако желаете да върнете или замените продукт, който сте получили като дарение от Майкрософт, Вие трябва да върнете съответните продукти от Вашата заявка и да направите нова заявка за получаване на дарение на желаните от Вас продукти на Майкрософт.

Тъй като всички Майкрософт продукти могат единствено да бъдат изтеглени, връщане ще бъде прието, само ако никакъв софтуер не е бил инсталиран и доставката е получена преди не повече от 60 дена.

Ако желаете да върнете или замените дарения Ви от Майкрософт софтуер, молим да се свържете с Обслужване на клиенти на ТехСуп България за предстоящото връщане на телефон (+359 2) 954 97 15.

Лимитите за дарения във Вашия профил ще бъдат коригирани в рамките на осем работни дни след приключване на връщането.

Моля, забележете, че за продукти  от Споразумението Get Genuine Windows за Малки и Средни Организации важат различни правила от тези за продуктите от стандартната дарителска програма на Microsoft.

 

 

Други ресурси от Майкрософт

Неправителствените организации, които имат допълнителни нужди от софтуер трябва да се запознаят с Програмата на Майкрософт  Charity Open License program. Тази програма дава възможност за закупуване на Обемно лицензиран софтуер на намалени цени.

Посетете страницата на Майкрософт www.microsoft.com/nonprofit за повече информация относно безвъзмездно финансиране, помощ и обучение, а също да прочетете как други организации се справят с предизвикателства в работата си, използвайки технологиите на Майкрософт.

 

Получаване на помощ

Партньорската програма ТехСуп предоставя подробна информация за някои от продуктите на Майкрософт и изискванията относно лецензите. Пример за това е Наръчника Windows Server Editions and Licensing, който има препратки с всяка Windows Server продуктова страница. Информация за предлаганите лицензи чрез програмата на ТехСуп е поместена в раздел Свързани продукти на съответните продуктови страници.

Можете да намерите ценна информация, която да ви помогне да изберете и увеличите своите придобивки от Майкрософт в статии, блогове, дискусии и уебинари на ТехСуп, които се славят с разтяща онлайн общност от експерти в областта на технологиите, готови да Ви помогнат в решението, кои продукти са най-подходящи за Вашите нужди.

Обслужване на клиенти на програмата ТехСуп може да отговори на Вашите въпроси свързани с дарителската програма на Майкрософт чрез ТехСуп – посетете Свържете се с нас.

Майкрософт предлага онлайн продуктова подръжка