Veritas Backup Exec 21

Veritas Medium.jpg
SKU: G-49695
Admin Fee: €126.00
SolutionDonor PartnerLanguageMediaPlatform
Ограничения: Description: 

Описание: 

Veritas Backup Exec е софтуер за архивиране и възстановяване, който се изпълнява на Windows Server. С включените агенти и опции, той може да архивира windows, Mac и Linux компютри и виртуални машини. Това дарение предоставя един лиценз за Veritas Backup Exec 21. Един лиценз за архивиране Exec позволява на сървъра Backup Exec да архивирате произволен брой устройства. Изисква се само един лиценз за организация.

Предимства за организации

Редовното архивиране на данни може да защити вашата организация от катастрофална загуба на данни. С Backup Exec можете да архивирате данни от множество източници в централизиран интерфейс.

Основни характеристики:

  • Лесна употреба: Интуитивен интерфейс и подсказки улесняват инсталацията, настройките, архивирането, възстановяването, управлението на медиите, подготовка при бедствия, инсталиране на клъстери и конфигурирането на агенти.
  • Бек ъп на множество сървъриМоже да архивирате множество сървъри на веднъж, както с една, така и повече дефиниции.
  • Опции за съхранение: Може да архивирате на почти всички устройства, дори на облачно място за съхранение на трети лица, включителнио Amazon Web Services (AWS) Storage Gateway VTL.
  • Дедупликация на съхранени вече блокове: Избягва се дупликация на вече архивирани блокове.
  • Различни възможности за възстановяване: Може да възстановявате виртуални машини, приложения, бази данни, файлове, папки директно от мястото на запаметяване.
  • Опростена технология за възстановяване при бедствия:В случай на бедствие, Backup Exec може да възстанови целия сървър на същото или подобно хардуерно устройство за минути, не часове или дни.

Агенти и Опции

Агентите и опциите разширяват платформата и поддръжката на функциите за Backup Exec среди. Можете да използвате неограничен брой агенти в мрежата, което позволява на няколко вида агенти да защитите няколко сървъра. Версията на Backup Exec, достъпна чрез TechSoup, включва всички налични агенти и опции. За пълен списък вижте Backup Exec agents and options.

Сравнение с другия предлаган продукт - System Recovery

Този продукт е едно от двете приложения за архивиране на ниво предприятие на Veritas. За сравнение на приложенията, предлагани чрез TechSoup, вижте Guide to Veritas Recovery and Backup Products.

Версия NFR

Версията на този продукт, достъпна чрез TechSoup, е версията "Не за препродажба" (NFR). Не можете да надстроите NFR продукти до нови версии. Ако търсите ново издание, ще трябва да поискате ново дарение чрез TechSoup. Освен това продуктите NFR не включват помощ по телефона при проблеми с продуктите или добавките; безплатна онлайн техническа поддръжка е достъпна на Veritas website .

Избирайте внимателно

Административната такса за този продукт не подлежи на възстановяване и продукта не може да бъде заменян.

Получаване на продукта

Очаквайте два имейла. Когато TechSoup одобри вашата заявка за дарение, ние изпратим съобщение до вашата организация имейл адрес с предварителна информация за получаване на този продукт. Скоро партньорът ще изпрати имейл с информация, необходима за завършване на инсталацията.

 

Изисквания: 

 

Основните изисквания ще откриете на basic system requirements. Там е предложен и пълен списък на съвместим софтуер и хардуер.

 

Requirements: 

The Veritas website provides basic system requirements. It also offers much more detailed PDF lists of compatible hardware and software.