Tableau Donation Program

tags:  Tableau, Bulgarian
Ограничения: 

Допустимост и органичения: Дарителската програма на Tableau посредством TechSoup е отворена за неправителствени организации с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.

С продуктите на Tableau може без особена предварителна подготовка и специализирани умения да визуализирате данни и информация, които са важни вашата организация.

Валидираните организации могат да поръчат до пет продукта за една фискална година ( от 1-ви юли до юни 30).

За повече информация за условията на получаване на дарения на upravičenost in omejitev stran .