2018 Bitdefender Internet Security 1 user

Bitdefender Internet Security 2018.png
SKU: G-48802
Admin Fee: €9.00
SolutionDonor PartnerLanguageMediaPlatform
Description: 

Описание:
Bitdefender Internet Security 2018 е софтуер за сигурност, който предпазва компютрите от вируси, спам и други онлайн заплахи. Това дарение предлага абонамент за ползване на продукта на [един компютър / три компютъра / пет компютъра] за една година. Абонаментът включва защита, актуализации и нови функции на продукта. Продуктът ще престане да функционира изцяло след една година, освен ако абонаментът не бъде подновен. 

Може да използвате Bitdefender Internet Security за:защита на данните на вашата организация от вируси, шпионски софтуер, троянски коне и всякакви видове вредни програми , бацили и спам. Редуциране на административните разходи, като поддържате компютрите си винаги в добро състояние. Предотвратяване на неканени връзки към компютри и други устройства, така че нарушителите не могат да откраднат информация, инсталиране и стартиране на програми или  други опасни промени на компютрите на вашата организация.

Основни възможности:

  • Дистанционно управление: Табло показва състоянието и информация за лицензите на вашия софтуер на едно място, което е достъпно от всякакви уеб-устройства.
  • Защитна стена /Firewall/: Тази защитна функция непрекъснато следи вашите връзки в интернет и предотвратява непозволен достъп дори и през Wi-Fi мрежа.
  • Фишинг защита: Фишинг е опит да се придобие чувствителна информация като потребителски имена и пароли на кредитни карти  (и понякога, косвено, пари ), често за злонамерени причини, от маскирани като надеждни лица в електронната комуникация.Софтуера анализира и блокира сайтове от където се поражда подобна заплаха.
  • Защита основана на поведение: Internet Security блокира потенциални заплахи като анализира поведението на програмите или процесите във виртуална среда преди те да се осъществят. Дори на даден процес или програма да се разреши да започне то Internet Security продължава анализа и ако се установят възможни заплахи следва прекратяване или блокиране, което позволява да се предотвратят и нерегистрирани вредители.
  • Режим на възстановяване: Някои заплахи могат да проникнат в основната среда на вашите компютри и в операционните им системи. В такива случаи Internet Security ще рестартира компютъра ви в безопасна среда, където ще го прочисти от заразата и ще го върне към безопасно функциониране.

Избирайте внимателноАдминистративната такса за този продукт не подлежи на възстановяване и продукта не може да се заменя с друг.