Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection Абонамент 1 година

architecture-engineering-construction-collection-badge-1024.jpg
SKU: G-50009
Admin Fee: €94.00
SolutionDonor PartnerLanguageMediaPlatform
Description: 
Autodesk® Architecture, Engineering & Construction Collection е софтуер за създаване на 3D сгради дизайни и инфраструктурни проекти за транспортиране, земя, сгради и водни проекти. Той поддържа информация за моделиране на сгради (BIM) и работни потоци за компютърно проектиране (CAD). Това дарение предоставя един година абонамент за Architecture, Engineering & Construction Collection за един потребител да инсталира и използва софтуера на един компютър, както и 25 GB на A360 облак съхранение. Тази колекция включва AutoCAD®, Revit®, Navisworks Manage® и други приложения. Вижте пълен списък на software included with this collection.Предимства за организации Ако имате опит с CAD и BIM софтуер, може да използвате Architecture, Engineering & Construction Collection за да проектирате 3D сгради, градска инфраструктура или да обучавате колеги и партньори в CAD и BIM.Основни възможности·    Дизайн и документация: Architecture, Engineering & Construction Collection включва изчерпателен набор от CAD инструменти за създаване на дизайн; почистване, организиране и визуализиране на масиви от данни; и редактиране на сканирани готови планове и проекти.·    Планиране на инфраструктурата: Architecture, Engineering & Construction Collection ви позволява достъп до географската информационна система (ГИС) с данни и да извършвате пространствени анализи·    Предварителен дизайн: Колекцията включва инструменти за разработване на функционални предварителни планове.·    Сътрудничество по проекта: Инструментите на колекциата могат да могат да работят с обединени бази данни като създават множествени дизайн модули в един общ файл.·    Симулация: Можете да проектирате сгради за енергийна ефективност и да правите енергиини и структурни анализи.·    Визуализация: Вие може да приложите уникални стилове за дизайни, като ги покажете в 3D.

Поддръжка

Този продукт включва Advanced Support, който ви дава подобрен достъп до ресурси за техническа поддръжка, включително съвети по телефона от специалистите на Autodesk. Освен това за сметките на клиентите има специална поддръжка на Autodesk Account. Предлагат се и допълнителни обучителни ресурси и форуми чрез Autodesk Knowledge Network, и Autodesk YouTube Channel, Autodesk University, както и Autodesk Sustainability Workshop, и Autodesk Design Academy. Обучителният център Autodesk Authorized Training Center (ATC®) предлага платени курсове и сертификати.TechSoup също така поддържа страница с често задавани въпроси  FAQ с полезна информация за сваляне, инсталиране, лицензиране и още.

Избирайте внимателно

Административната такса за този продукт не подлежи на възстановяване. Също така продукта не може да бъде заменен с друг.

Получаване на продукта

Когато TechSoup одобри вашата заявка, ще получите съобщение по ел. поща с инструкции как да получите и активирате продукта.

Подробности по абонамента

Системни изисквания

Виж  Architecture, Engineering & Construction Collection system requirements като кликвате върху линка за всеки продукт.
Лицензиране Това дарение позволява един потребител да свали и използва Architecture, Engineering & Construction Collection докато абонамента е активен.
Продължаване на услугата след една година Абонаментът може да бъде подновен през системата на ТехСуп всяка година при изтичането му. Autodesk ще ви уведоми 90 дни преди абонамента ви да изтече.
Настоящи абонаменти Организации, които са закупили продукт на Autodesk директно от компанията през последните три години трябва да изискат специално разрешение от Autodesk преди да поръчат продукта през TechSoup. За повече информация виж Autodesk FAQ .
SKU: G-50009
architecture-engineering-construction-collection-badge-1024.jpg