Dynamics 365 for Sales (On-Premises) User CAL

Dynamics 365 call device.png
SKU: LS-50105
Admin Fee: €170.00
SolutionDonor PartnerLanguageMediaPlatformTitle Group
Ограничения: 
Description: 

Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за Dynamics 365 for Sales (on premises, т.е. за инсталиране на устройство) осигурява на даден потребител достъп от всяко устройство до приложението за продажби в Dynamics 365 (on premises) сървър. Сървърът Dynamics 365 (on premises) е версията за инсталиране на Microsoft Dynamics 365 и действа в Windows сървър. Версията за инсталиране на приложението Dynamics 365 for Sales осигурява ограничена подгрупа на възможностите за управление на връзките с клиентите (УВК), които възможности са налични в базираната в облака версия. Това дарение осигурява един ЛКД за ползване на Dynamics 365 for Sales (on premises). Правата да се работи със сървърния софтуер Dynamics 365 (on premises) и с приложението Dynamics 365 for Sales (on premises) са включени в ЛКД. За допълнителна информация относно Dynamics 365 (on premises) и неговите изисквания за лицензиране, виж Ръководство за продукти и лицензиране на Dynamics 365.

Кои версии на този софтуер са налични?

Можете да изберете да изтеглите актуалната или предишната версия на този софтуер. Можете да видите коя версия е актуалната на следната страница - https://www.techsoup.org/current-versions-of-microsoft-products. В допълнение можете да изтеглите софтуера на всеки език, който е на разположение.

 

Ползи за организациите

Може да използвате Dynamics 365 for Sales (on premises) с цел -

· Опростяване на управлението на взаимоотношенията чрез обединяване на всичката съставна информация в централна локация;

· Пестене на време чрез споделяне на информация и текуща работа в рамките на организацията, което ви позволява да използвате повторно ефективни кампании, маркетинг и материали за обслужване материали, а не да създаване на нови такива;

· Автоматизиране и рационализиране на процесит чрез идентифициране на най-добри практики и създаване на съгласувани процедури.

 

Основни характеристики

· Генериране на отчети: Отчетите са на разположение по заявка, планирано или чрез разпространение, свързано със събития, и могат да бъдат генерирани от потребителите, без ИТ помощ;

· Внасяне на данни: Потребителите могат да качват данни в голямо количество, за да се интегрират контакти, имейли, задачи, срещи или бележки със съответните досиета на клиенти;

· Проследяване на кореспонденция: Отговорите на проследявани имейли също се проследяват автоматично, което позволява на потребителите бързо да видят цялата необходима кореспонденция с или за клиента;

· Внедряване на база от знания: Можете да създадете за вашите служители база от знания с възможност за търсене, за да им осигурите принципни отговори по различни канали.

 

Информация за лиценза

ЛКД не се нуждаят от посредничество, лицензионни ключове или настройка на кодове. Предлагните чрез TechSoup ЛКД винаги са за предлаганата в момента версия на сървърния софтуер. Въпреки това, тези лицензи могат да се използват и с предишни версии на сървърния софтуер.

 

Как да се получи сървърният софтуер?

Правото на ползване на сървърния софтуер Dynamics 365 (on premises) е включено в ЛКД. Никакво допълнително лицензиране за сървърен софтуер не е необходимо.

Инсталирането на сървърния софтуер изисква от вас да изтеглите софтуера от Центъра за обемно лицензиране на Microsoft (ЦОЛМ) и да въведете лиценз код. Можете да изтеглите всяка налична версия или език за вашия продукт. Лиценз кодът ви позволява да инсталирате продукта на толкова компютри, за колкото имате получени лицензи. Това количество е посочено в съобщението на ел. поща, коeто получавате от TechSoup, след като поискате този продукт. 

Очаквайте две електронни съобщения:

  1. Когато заявката ви за дарение бъде одобрена, TechSoup ще изпрати съобщение по ел. поща на адреса на вашата организация. Това съобщение ще потвърди броя на лицензите, заявени от вас, и ще даде информация за това, как да използвате ЦОЛМ след като Microsoft приеме лицензионното споразумение с вас. Уверете се, че електронният адрес, фигуриращ с акаунта на организацията в платформата на TechSoup България, е актуален.
  2. Microsoft ще ви изпрати ел. съобщение, приветстващо вашата организация в ЦОЛМ. Този имейл ще потвърди, че Microsoft е приел лицензионното ви споразумение. След като получите имейла, ще можете да следвате стъпките в първия имейл, който сте получили от TechSoup, за да получите вашето дарение чрез ЦОЛМ.

 

 

Как да свалите продукта

 

В това ръководство можете да се запознаете с необходимите стъпки за получаване на продукти на Microsoft, поръчани от вас чрез TechSoup.

 

Осигуровка на софтуер

Съгласно Програмата за осигуровка на софтуер, имате право да инсталирате всяка нова версия на продуктите, включени в споразумението, в рамките на предвидения там времеви срок.

 

Requirements: 

System Requirements ·    See Dynamics 365 (On-Premises) system requirements.