Dynamics 365 for Team Members (On-Premises) User CAL

Dynamics 365 call device.png
SKU: LS-50090
Admin Fee: €10.00
SolutionDonor PartnerLanguageMediaPlatformTitle Group
Ограничения: 
Description: 

Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за потребители на Dynamics 365 за членове на екипа (on premises, т.е. за инсталиране на устройство) осигурява на потребителя основен или достъп само за четене до сървър Dynamics 365 (on premises) от всяко устройство. Сървърът Dynamics 365 (on premises) е локалната версия на Microsoft Dynamics 365 и работи на Windows сървър. Това дарение осигурява един ЛКД за потребители на Dynamics 365 за членове на екипа (on premises). Правата да се работи със сървърния софтуер Dynamics 365 (on premises) са включени в ЛКД. За допълнителна информация относно Dynamics 365 (on premises) и неговите изисквания за лицензиране, вижте Ръководство за продукти и лицензиране на Dynamics 365.

Кои версии на този софтуер са налични?

Можете да изберете да изтеглите актуалната или предишната версия на този софтуер. Можете да видите коя версия е актуалната на следната страница - https://www.techsoup.org/current-versions-of-microsoft-products. Освен това можете да изтеглите софтуера на всеки език, който е на разположение.

Ползи за организациите

Може да използвате Dynamics 365 за членове на екипа (on premises) с цел -

· Опростяване на управлението на взаимоотношенията чрез обединяване на всичката съставна информация в централна локация;

· Автоматизиране и рационализиране на процесите чрез идентифициране на най-добри практики и създаване на съгласувани процедури.

 

Основни характеристики

· Изготвяне на отчети: Отчетите са на разположение по заявка, по график или чрез разпространениевъв връзка със събития, и могат да бъдат генерирани от потребителите без ИТ помощ;

· Проследяване на кореспонденция: Отговорите на проследявани имейли също се проследяват автоматично, което позволява на потребителите бързо да видят цялата необходима кореспонденция с или за клиента;

· Внедряване на база от знания: Можете да създадете за вашите служители база от знания с възможност за търсене, за да им осигурите принципни отговори по различни канали.

 

Информация за лиценза

ЛКД не се нуждаят от посредничество, лицензионни ключове или настройка на кодове. Предлагните чрез TechSoup ЛКД винаги са за предлаганата в момента версия на сървърния софтуер. Въпреки това, тези лицензи могат да се използват и с предишни версии на сървърния софтуер.

 

Как да получите сървърния софтуер?

 

Правото на ползване на сървърния софтуер Dynamics 365 (on premises) е включено в ЛКД. Никакво допълнително лицензиране за сървърен софтуер не е необходимо.

Инсталирането на сървърния софтуер изисква от вас да изтеглите софтуера от Центъра за обемно лицензиране на Microsoft (ЦОЛМ) и да въведете лиценз код. Можете да изтеглите всяка налична версия или език за вашия продукт.

Очаквайте две електронни съобщения:

  1. Когато заявката ви за дарение бъде одобрена, TechSoup ще изпрати съобщение по ел. поща на адреса на вашата организация. Това съобщение ще потвърди броя на лицензите, заявени от вас, и ще даде информация за това, как да използвате ЦОЛМ след като Microsoft приеме лицензионното споразумение с вас. Уверете се, че електронният адрес, фигуриращ с акаунта на организацията в платформата на TechSoup България, е актуален.
  2. Microsoft ще ви изпрати ел. съобщение, приветстващо вашата организация в ЦОЛМ. Този имейл ще потвърди, че Microsoft е приел лицензионното ви споразумение. След като получите имейла, ще можете да следвате стъпките в първия имейл, който сте получили от TechSoup, за да получите вашето дарение чрез ЦОЛМ.

 

 

Как да свалите продукта

 

В това ръководство можете да се запознаете с необходимите стъпки за получаване на продукти на Microsoft, поръчани от вас чрез TechSoup.

 

Осигуровка на софтуера

Съгласно Програмата за осигуровка на софтуера, имате право да инсталирате всяка нова версия на продуктите, включени в споразумението, в рамките на предвидения там времеви срок.

 

Requirements: