Exchange Server Standard User CAL

exchange logo_2.thumbnail.jpg
SKU: LS-40630
Admin Fee: €8.00
SolutionDonor PartnerLanguageMediaPlatformTitle GroupMicrosoft Product Category
Description: 

Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за потребители на Exchange Server Standard упълномощава един потребител да има достъп от всяко устройство до Exchange Server Standard или Enterprise версия. Например даден служител може да има достъп до сървъра от компютър на работното си място и от друг у дома.

Това дарение предоставя един ЛКД за потребител на Standard. ЛКД за Standard устройство за лицензиранена компютри и допълнителни Enterprise ЛКД (потребителски и за устройство) за достъп до допълнителни функции също са на разположение.

 

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно Exchange Server и изискванията за лицензиране на сървър и клиент вижте Ръководство за изданията и лицензирането на Exchange Server.

 

Конкретно за лиценза

Този лиценз не изисква посредничество, лицензионни ключове или кодове за настройка.

Предлаганите чрез TechSoup ЛКД, ECL и лицензите за управление (ЛУ) винаги са за актуалната в момента версия на сървърния софтуер. Въпреки това, тези лицензи могат да се използват и с предишни версии на сървърния софтуер.

 

 

Как да свалите продукта

 

В това ръководство можете да се запознаете с необходимите стъпки за получаване на продукти на Microsoft, поръчани от вас чрез TechSoup.

 

Осигуровка на софтуера

Съгласно Програмата за осигуровка на софтуера, имате право да инсталирате всяка нова версия на продуктите, включени в споразумението, в рамките на предвидения там времеви срок.