Project

projectprologo_0.thumbnail.jpg
SKU: LS-40968
Admin Fee: €50.00
SolutionDonor PartnerLanguageMediaPlatformTitle GroupMicrosoft Product Category
Description: 

Office 2019 Download and Installation Has Changed

Please note that all Office 2019 suites and individual applications, including Visio and Project, can no longer be downloaded directly through the VLSC. Beginning with Office 2019, all Office products available through volume licensing use Click-to-Run technology instead of the traditional Windows Installer technology. To download and install these products, IT administrators can use a special deployment tool from Microsoft.

If your organization has an IT administrator, you can provide them with Microsoft's instructions to download and install Office 2019 applications via the special deployment tool.

Project е софтуер за управление на проекти. Той позволява на мениджърите да се информират и контролират работата по проекти, графици и финанси. Тази версия на Project не може да се свързва с Project Server и да се интегрира в Microsoft Enterprise Project Management (EPM). Организациите, които се нуждаят от тези възможности, трябва да използват Project Professional.

Това дарение предоставя един лиценз за инсталиране на софтуера на едно устройство. За конкретни подробности относно лицензирането вижте резюме на Volume Licensing Product Use Rights  (Права за използване на продуктите за издаване на обемни лицензи).

Кои версии на този софтуер са налични?

Можете да изберете да изтеглите актуалната или предишната версия на този софтуер. На тази страница можете да видите коя е актуалната версия. Освен това можете да изтеглите софтуера на всеки език, който е на разположение. 

Ползи за организациите

Ако сте наясно с понятията относно управлението на проекти, можете да използвате Project, за да планирате задачи, да разпределяте ресурси, да проследявате напредъка и да споделяте информация за проектите. Project може да се използва както за големи, така и за малки проекти.

Основни характеристики  

  • Автоматично или ръчно изготвяне на графици: Двигателят на Project за изготвяне на времеви графици може да прогнозира датата на дадена задача въз основа на различни фактори, като зависимости, продължителност и ограничения. Ако не се изискват автоматични изчисления, опцията за времеви графици, управлявана от потребителя, позволява пълен контрол върху планирането в даден проект, отменяйки ролята на двигателя за планиране и допускайки празни полета поради несигурност при планирането.
  • Team Planner (Екипно планиране): Team Planner позволява на потребителите видимо да изтеглят или отменят ресурси в интерактивен ресурсен изглед, за да се опростят сложните ресурсни сценарии. Потребителите могат бързо да разпознават невъзложена или непланирана работа, както и претоварващи условия.
  • Изглед на времевия график: Лесен за четене времеви график на проект може да бъде споделен с други хора чрез електронна поща или през презентации, като същевременно се запазва форматирането му.

Получаване на продукта

Инсталирането на този продукт изисква от вас да изтеглите софтуера от Центъра за обемно лицензиране на Microsoft (ЦОЛМ) и да въведете лиценз код. Можете да изтеглите всяка налична версия или език за вашия продукт.

Лицензният ключ ви позволява да инсталирате продукта на толкова компютри, за колкото сте получили лицензи. Това количество е посочено в имейла, който получавате от TechSoup, след като заявите този продукт.

Очаквайте две електронни съобщения:

  1. Когато заявката ви за дарение бъде одобрена, TechSoup ще изпрати съобщение по ел. поща на адреса на вашата организация. Това съобщение ще потвърди броя на лицензите, заявени от вас, и ще даде информация за това, как да използвате ЦОЛМ след като Microsoft приеме лицензионното споразумение с вас. Уверете се, че електронният адрес, фигуриращ с акаунта на организацията ви в платформата на TechSoup България, е актуален.
  2. Microsoft ще ви изпрати ел. съобщение, приветстващо вашата организация в ЦОЛМ. Този имейл ще потвърди, че Microsoft е приел лицензионното ви споразумение. След като получите имейла, ще можете да следвате стъпките в първия имейл, който сте получили от TechSoup, за да получите вашето дарение чрез ЦОЛМ.

Как да свалите продукта

В това ръководство можете да се запознаете с необходимите стъпки за получаване на продукти на Microsoft, поръчани от вас чрез TechSoup.

 

Осигуровка на софтуера

Съгласно Програмата за осигуровка на софтуер, имате право да инсталирате всяка нова версия на продуктите, включени в споразумението, в рамките на предвидения там времеви срок.

Requirements: 

Системни Изисквания

  • Не съвместим с приложенията за Office 365: Този софтуер не може да се инсталира на същото устройство на което има инсталирани приложения на Office 365 получени при абонамент за Office 365. Необходимо е преди да започнвте да използвате този продукт да деинсталирате всякакви такива приложения. Приложенията на Office 365 използват технологията click-to-run която е несъвместима със софтуеар получен от ЦОЛМ.
  • Вижте Office system requirements.