SharePoint Server Standard Edition Device CAL

sharepointlogo_4.thumbnail.jpg
SKU: LS-40936
Admin Fee: €11.00
Donor PartnerLanguageMediaPlatformTitle GroupMicrosoft Product CategoryDescription: 

Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) за устройството SharePoint Server Standard упълномощава един компютър или друго устройство да има достъп до SharePoint Server, независимо от броя потребители (например споделена работна станция).

 

Това дарение предоставя един ЛКД за устройство Standard. На разположение също са потребителски Standard ЛКД за лицензиране на физически лица и допълнителни Enterprise ЛКД (потребителски и за устройство) за достъп до допълнителни функции.


Конкретно за лиценза

Този лиценз не изисква посредничество, лицензионни ключове или кодове за настройка.


Предлагните чрез TechSoup ЛКД, ECL и лицензите за управление (ЛУ) винаги са за
предлаганата в момента версия на сървърния софтуер. Въпреки това, тези лицензи могат да се използват и с предишни версии на сървърния софтуер.

 

Как да свалите продукта

 

В това ръководство можете да се запознаете с необходимите стъпки за получаване на продукти на Microsoft, поръчани от вас чрез TechSoup.

 

Осигуровка на софтуера

Съгласно Програмата за осигуровка на софтуера, имате право да инсталирате всяка нова версия на продуктите, включени в споразумението, в рамките на предвидения там времеви срок.