SQL Server Standard Edition (Server/CAL)

SKU: LVS-47433
Admin Fee: €94.00
SolutionDonor PartnerLanguageMediaPlatformTitle GroupMicrosoft Product Category
Description: 

SQL Server Standard Edition е сървъренсофтуер за релационна база данни, който предлага инструменти за съхранение, управление, анализ и отчитане на данни.

Това дарение предоставя един лиценз за Standard Edition сървър. SQL Server със сървърно/ЛКД лицензиране изисква от всеки потребител или устройство с достъп до лицензирания сървър да притежава лиценз за клиентски достъп (ЛКД). За допълнителна информация относно наличните издания на SQL Server и неговите изисквания за лицензиране вижте Guide to SQL Server Editions and Licensing (на английски).  

 

Кои версии на този софтуер са налични?

Можете да изберете да изтеглите актуалната или предишната версия на този софтуер.На тази страница можете да видите коя е актуалната версия. Освен това можете да изтеглите софтуера на всеки език, който е на разположение.

Ползи за организациите

Ако имате опит в разгръщането на релационни бази данни, можете да използвате това издание на SQL Server с цел:

• Осигуряване на данни за платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM);

• Анализ на данните, събрани от вашата организация;

• Поддръжка на динамичен уебсайт или сайт за интранет.

 

Основни характеристики

SQL Server Management Studio: Този графичен интерфейс управлява всички компоненти на SQL Server с богати скриптови възможности. Компонентът Policy-Based Management може да създава правила, които управляват обекти на сървъра, като например SQL Server, бази данни и други обекти на SQL Server.

Онлайн обработка на транзакции: Двигателят OLTP позволява бърз достъп до големи количества данни.

Поддръжка за клъстериране в случай на повреда: Тази функция минимизира нарушенията в услугата, като се свързва с други сървъри за осигуряване на услуга в случай, че някой сървър се повреди.

• Многомерен анализ на данните: Моделът за аналитична онлайн обработка (OLAP) и BI семантичният модел (BISM) ви позволяват да анализирате многоизмерните данни от различни гледни точки и в табличен модел.

Инструменти за SQL данни: Включените инструменти осигуряват среда за разработка, интегрирана с .NET Framework и Visual Studio. Разработчиците могат да създават мобилни приложения за уеб, корпоративни и мобилни и чувствителни към данните приложения за инсталиране и в облака.

 

Получаване на продукта

Инсталирането на този продукт изисква от вас да изтеглите софтуера от Центъра за обемно лицензиране на Microsoft (ЦОЛМ) и да въведете лиценз код. Можете да изтеглите всяка налична версия или език за вашия продукт.

Лицензният ключ ви позволява да инсталирате продукта на толкова компютри, за колкото сте получили лицензи. Това количество е посочено в имейла, който получавате от TechSoup, след като заявите този продукт.

Очаквайте две електронни съобщения:

1.     Когато заявката ви за дарение бъде одобрена, TechSoup ще изпрати съобщение по ел. поща на адреса на вашата организация. Това съобщение ще потвърди броя на лицензите, заявени от вас, и ще даде информация за това, как да използвате ЦОЛМ след като Microsoft приеме лицензионното споразумение с вас. Уверете се, че електронният адрес, фигуриращ с акаунта на организацията ви в платформата на TechSoup България, е актуален.

2.     Microsoft ще ви изпрати ел. съобщение, приветстващо вашата организация в ЦОЛМ. Този имейл ще потвърди, че Microsoft е приел лицензионното ви споразумение. След като получите имейла, ще можете да следвате стъпките в първия имейл, който сте получили от TechSoup, за да получите вашето дарение чрез ЦОЛМ.

 

 

 

Как да свалите продукта

 

 

 

В това ръководство можете да се запознаете с необходимите стъпки за получаване на продукти на Microsoft, поръчани от вас чрез TechSoup.

 

 

 

Осигуровка на софтуера 

Съгласно Програмата за осигуровка на софтуера, имате право да инсталирате всяка нова версия на продуктите, включени в споразумението, в рамките на предвидения там времеви срок.