Visual Studio Test Professional with MSDN

prod-microsoft-visual-studio-logo_Big.jpg
SKU: LS-45605
Admin Fee: €154.00
SolutionDonor PartnerLanguageMediaPlatformTitle GroupMicrosoft Product Category
Description: 

Visual Studio Premium е среда за интегрирано развитие (СИР) за екипи. Тя включва цялата функционалност на Professional Edition, в допълнение към инструменти за тестване, разработване на бази данни и управление на лаборатории.

Това дарение предоставя един лиценз и абонамент за мрежата на Microsoft за разработчици (MSDN). Абонаментът за MSDN включва сървърен лиценз за Visual Studio Team Foundation Server, един ЛКД до Team Foundation Server и един лиценз за Office Professional Plus. За конкретни подробности относно лицензирането вижте резюме във Volume Licensing Product Use Rights  (Права за използване на продуктите за издаване на обемни лицензи).

 

Кои версии на този софтуер са налични?

Можете да изберете да изтеглите актуалната или предишната версия на този софтуер. Можете да разберете коя версия е актуалната в документа Microsoft Title Groups. Освен това можете за изтеглите софтуера на всеки език, наличен в системата.

 

Ползи за организациите

Ако имате опит в разработката на софтуер, можете да използвате Visual Studio с цел:

 • Разработване на персонализирани приложения за използване във вашата организация
 • Разработване на мобилни и уеб приложения за използване от вашите поддръжници и донори.

 

Основни характеристики

 • Използване на основни програмни езици
  •  
   •  
    • Visual Basic, C, C++, C#, JavaScript и F#
 • Разработване за Windows 8.1
  •  
   •  
    • Използване на стандартни шаблони за проекти, които предоставят файловете, ресурсите и структурата за различни видове приложения на Windows Store
    • Използване на различни инструменти за отстраняване на грешки, оптимизиране и публикуване на приложения
 • Разработване за мрежата  
  •  
   •  
    • Редактиране на HTML, CSS и JavaScript в техните собствени редактори
    • Изпробване на една и съща страница, приложение или сайт в различни браузъри
    • Разработване на уеб приложения срещу сървър, идентичен на Internet Information Services (IIS)
 • Разработване за облака
  •  
   •  
    • Разработване, внедряване и тестване на приложения и услуги за Windows Azure
    • Използване на инструменти за профилиране, за да идентифицирате възможните причини за недобро функциониране
    • Използване на шаблони за Visual Studio LightSwitch, за да внедрите обща логика на приложението
 • Разработване за SharePoint
  •  
   •  
    • Ускоряване на разработването на проекти с шаблони за проекти и инструменти за проектиране
    • Да се уверите, че сайтовете функционират правилно с тестови и оптимизационни съоръжения
    • Използване на съветник за внедряване, за да опаковате сайт на SharePoint и да го качите на уеб сървър
 • Автоматизиране на лабораторната ви среда
  •  
   •  
    • Автоматизиране процеса на изграждане, внедряване и пускане на автоматизирани тестове на приложението ви.

Безплатни експресни издания

За организации, които не се нуждаят от пълната функционалност на Visual Studio, Microsoft предлага безплатни, с възможност за сваляне Експресни издания.

 

Абонамент за Мрежата за разработчици на Microsoft (MSDN)

Тази версия на Visual Studio включва двугодишен абонамент за Мрежата за разработчици на Microsoft - Microsoft Developer Network (MSDN). Влезте в сайта на Microsoft, за да научите кои ползи от MSDN включва този продукт.

 

За да активирате абонамента за MSDN, трябва да извършите допълнителна стъпка, докато получавате лицензионните си ключове от уеб сайта на Центъра за обемно лицензиране на Microsoft (ЦОЛМ): кликнете върху Subscriptions (Абонаменти) в лентата с менюта на VLSC (ЦОЛМ) и следвайте връзката MSDN, за да въведете информация за абониращия се потребител. Когато процесът приключи, потребителят ще получи имейл с идентификационен номер на абоната и указания към уебсайта на MSDN.

 

Получаване на продукта

Инсталирането на този продукт изисква от вас да изтеглите софтуера от Центъра за обемно лицензиране на Microsoft (ЦОЛМ) и да въведете лицензен ключ. Можете да изтеглите всяка налична версия или език за вашия продукт.

 

Лицензният ключ ви позволява да инсталирате продукта на толкова компютри, за колкото сте получили лицензи. Това количество е посочено в имейла, който получавате от TechSoup, след като заявите този продукт.

 

Очаквайте две електронни съобщения:

1.    Когато заявката ви за дарение бъде одобрена, TechSoup ще изпрати съобщение по ел. поща на адреса на вашата организация. Това съобщение ще потвърди броя на лицензите, заявени от вас, и ще даде информация за това, как да използвате ЦОЛМ след като Microsoft приеме лицензионното споразумение с вас. Уверете се, че електронният адрес на организацията, регистрирана в TechSoup, е актуален. Посетете Моят потребителски профил и проверете адреса в активния профил на вашата организация.

2.     Microsoft ще ви изпрати ел. съобщение, приветстващо вашата организация в ЦОЛМ. Този имейл ще потвърди, че Microsoft е приел лицензионното ви споразумение. След като получите имейла, ще можете да следвате стъпките в първия имейл, който сте получили от TechSoup, за да получите вашето дарение чрез ЦОЛМ.

 

Осигуровка на софтуера

Съгласно Програмата за осигуровка на софтуера, имате право да инсталирате всяка нова версия на продуктите, включени в споразумението, в рамките на предвидения там времеви срок.

 


 

Requirements: