Dynamics 365 for Sales On-Premises Device CAL (Discounted)

Dynamics365-All.png
SKU: LS-50551
намалена цена: €1 169.00
Donor PartnerMediaPlatform
Description: 

Dynamics 365 за продажби (On-Premises) дава достъп на компютър или друго устройство до приложенията за продажби в Dynamics 365 (On-Premises) Сървър, независимо от броя потребители. Dynamics 365 (On-Premises) Сървъра работи под Windows. 

Тази оферта предлага един Dynamics 365 за продажби (On-Premises) лицензи за клиентски достъп (ЛКД). Този лиценз ви осигурява необходимите права за ползване на софтуера. За допълнителна информация за Dynamics 365 (On-Premises) и лицензните изисквания, вижте Guide to Dynamics 365 Products and Licensing.

Кои версии на този софтуер са налични?

Можете да изберете да изтеглите актуалната или предишната версия на този софтуер. Можете да разберете коя версия е актуалната в документа Microsoft Title Groups. Освен това можете за изтеглите софтуера на всеки език, наличен в системата.

Ползи за организациите

You can use Dynamics 365 for Sales (On-Premises) to

  • Simplify relationship management by bringing together all constituent information into a central location
  • Save time by sharing information and existing work across the organization, allowing you to reuse effective campaigns, marketing, and service materials rather than creating new ones
  • Automate and streamline processes by identifying best practices and creating consistent procedures

Основни свойства

  • Създаване на отчети: Могаат да се генерират от потребител без помощ от ИТ специалист.
  • Импортиране на данни: Потребителите могат да качват данни с цел интегриране на договори, мейли, задачи, уговорки или бележки по съответни записи на клиенти.
  • Проследяване на кореспонденция: Автоматично се проследяват отговори на кореспонденция с клиенти.
  • Създава се база от знание и данни: Може да се дефинира определена база, което улеснява служителите при достъпа до знания и информация в дадена област.

Информация за лиценза

Не е необходима медия, лицензионен ключ или кодове за инсталиране.

 

Получаване на продукта

 

Правата за използване на Dynamics 365 (On-Premises) са включени към ЛКД /CAL/. Не се нуждаете от допълнителни лицензи.

За инсталиранер на софтуера трябва да отидете в download the software from the Microsoft Volume Licensing Service Center (ЦОЛМ) и да вкарате лицензионния ключ. Можете да свалите каквато поискате версия на какъвто и да е език.

 

Очаквайте две електронни съобщения:

 

1.       Когато заявката ви за дарение бъде одобрена, TechSoup ще изпрати съобщение по ел. поща на адреса на вашата организация. Това съобщение ще потвърди броя на лицензите, заявени от вас, и ще даде информация за това, как да използвате ЦОЛМ след като Microsoft приеме лицензионното споразумение с вас. Уверете се, че електронният адрес на организацията, регистрирана в TechSoup, е актуален. Посетете Моят потребителски профил и проверете адреса в активния профил на вашата организация.

 

2.       Microsoft ще ви изпрати ел. съобщение, приветстващо вашата организация в ЦОЛМ. Този имейл ще потвърди, че Microsoft е приел лицензионното ви споразумение. След като получите имейла, ще можете да следвате стъпките в първия имейл, който сте получили от TechSoup, за да получите вашето дарение чрез ЦОЛМ.

 

Осигуровка на софтуера

СъгласноПрограмата за осигуровка на софтуера, имате право да инсталирате всяка нова версия на продуктите, включени в споразумението, в рамките на предвидения там времеви срок.

Requirements: 

Системни Изисквания