Outlook for Mac (Discounted)

Outlook for Mac.png
SKU: LS-50590
намалена цена: €63.00
Donor PartnerMediaPlatform
Description: 

Outlook for Mac е времеви и информационен мениджър, който интегрира имейл, календар, контакти, задачи, гласова поща, факсове и RSS емисии.

Това дарение предоставя един лиценз. За конкретни подробности относно лицензирането вижте резюме на Volume Licensing Product Use Rights (Права за използване на продукти с обемно лицензиране).

Кои версии на този софтуер са налични?

Можете да изберете да изтеглите актуалната или предишната версия на този софтуер. Можете да разберете коя версия е актуалната в документа Microsoft Title Groups. В допълнение можете да изтеглите софтуера на всеки език, който е на разположение.

Ползи за организациите

Можете да използвате Outlook for Mac с цел:

 • Споделяне на вашия календар и планиране на срещи с други потребители от организацията ви;
 • Съкращаване на времето, прекарано в търсенето на имейли, прикачени файлове, срещи и контакти с функциите за търсене, филтриране и контекст;
 • Преглеждане на актуализациите в профилите на вашите контакти в социалните медии в рамките на Outlook.

 

Основни характеристики

 

 • Централизирани профили: Можете да комбинирате няколко имейл акаунта, календари и адресни книги, и да ги управлявате в един изглед.
 • Консолидирани изгледи за разговори и календари: Тези изгледи ви позволяват да кондензирате и категоризирате няколко съобщения в отделни разговори или да преглеждате няколко споделени календари от Outlook, Windows Live или други източници в комбиниран хоризонтален дисплей.
 • Интегриране на социални медии: Outlook може да събира допълнителна информация за контактите от профилите в социалните медии и да се свързва с вашите социални и бизнес среди.

 

Някои функции са достъпни само когато Outlook се използва с Exchange Server, което трябва да се получи отделно.

 

Важна информация относно обемното лицензиране

 

С Office пакетите и приложенията можете да избирате между два вида обемнолицензионни кодове за активиране на продукт: лицензионен код Key Management Service (KMS) или код за множествено активиране (Multiple Activation Key - MAK). Организациите ще получат и двата вида кодове на уебсайта на Microsoft за издаване на обемни лицензи.

 

Microsoft предлага и указания how to use a MAK or KMS key to activate volume editions of Office (как да използвате код MAK или KMS, за да активирате Office изданията за обем).

 

Получаване на продукта

Инсталирането на този продукт изисква от вас да изтеглите софтуера от Центъра за обемно лицензиране на Microsoft (ЦОЛМ) и да въведете лиценз код. Можете да изтеглите всяка налична версия или език за вашия продукт.

Лицензният ключ ви позволява да инсталирате продукта на толкова компютри, за колкото сте получили лицензи. Това количество е посочено в имейла, който получавате от TechSoup, след като заявите този продукт.

Очаквайте две електронни съобщения:

 1. Когато заявката ви за дарение бъде одобрена, TechSoup ще изпрати съобщение по ел. поща на адреса на вашата организация. Това съобщение ще потвърди броя на лицензите, заявени от вас, и ще даде информация за това, как да използвате ЦОЛМ след като Microsoft приеме лицензионното споразумение с вас. Уверете се, че електронният адрес на организацията, регистрирана в TechSoup, е актуален. Посетете Моят потребителски профил и проверете адреса в активния профил на вашата организация.
 2. Microsoft ще ви изпрати ел. съобщение, приветстващо вашата организация в ЦОЛМ. Този имейл ще потвърди, че Microsoft е приел лицензионното ви споразумение. След като получите имейла, ще можете да следвате стъпките в първия имейл, който сте получили от TechSoup, за да получите вашето дарение чрез ЦОЛМ.

Осигуровка на софтуера

Съгласно Програмата за осигуровка на софтуер, имате право да инсталирате всяка нова версия на продуктите, включени в споразумението, в рамките на предвидения там времеви срок.

Requirements: 
 • See Office system requirements.
 • Microsoft installation technologies:
  • Office applications that are version 2019 or later must be installed using Microsoft Click-to-Run technology instead of the traditional Windows Installer (MSI) technology. Click-to-Run technology is the same technology that is used to install the Office applications that are included with Office 365 subscriptions.
  • You can't install multiple Office products on a computer if the products are the same version but use different installation technologies. In some cases, you also can't install two different versions of Click-to-Run applications on the same computer. For more information, see Microsoft Office support.