Amazon Web Services Credits for Nonprofits

AWS Product Page Logo.png
SKU: G-50218
Admin Fee: €164.00
Donor PartnerMediaPlatform
Ограничения: 

This product is temporarily out of stock. Please check back occasionally to see if the product is available again.

Description: 

Програма за кредити на Амазон за уеб услуги (AWS) за НПО предоставя кредити за уеб базирани услуги за неправителствени организации и читалища в България. Платформата на AWS предоставя достъп до мощни компютри, място за съхранение, развойна дейност, анализи, предоставяне на съдържания и други услуги в помощ на НПО, което им позволява да спестят разходи за физическа инфраструктура.

Този грант предоставя $2,000 в AWS кредити еалидни за срок от 12 месеца, с които може да се заплащат такси за ползване на някои AWS облачни услуги, но не всички Уеб услуги на Амазон. Организациите може да получат един грант от $2,000 в AWS кредити за една фискална година. Вижте Подробности за гранта за повече информация.

Предимства за организации

Ако вече използвате или искате да започнете да използвате облачните услуги на Амазон, Може да се възползвате от AWS кредитите за да

 • Спестите разходи за ИТ, като не инвстирате във физическа инфраструктура и да си осигурявате по този начин необходимите ресурси
 • Да подобрите капацитете на организацията си за събиране, анализиране и визуализиране на данни посредством услугите на Амазон, за да вземате винаги правилните решения.
 • С помощта на тези услуги ще можете да анализирате огромни количества данни, както и да ги съхранявате и споделяте с колеги и сътрудници
 • Да дадете в ръцете на служителите и доброволците си мощни инструменти за компютърна обработка без да се ангажирате с дългосрочни договори с доставчици
 • Да разширите глобалния си обхват и да предоставяте решения, там където са необходими
 • Да управлявате всички облачни услуги ползвани от организацията ви от едно място или конзиола

Основни параметри

Уеб базираните услуги на Амазон включват следните продукти.

 • Компютърни услуги
  • Еластичен компютърен облак - Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) предоставящ базирана на облак алтернатива на виртуалните сървъри, която помага при работа с данни, съхранение на бази данни и миграции.
  • Услугата Amazon EC2 Container Service ви дава възможност да работите с приложения върху управляем клъстер на Amazon EC2 инфраструктура, като по този начин се елиминира необходимостта от инсталации и ескалиране на вашата собствена клъстърна инфраструктура.
  • Вижте пълния списък с услуги и научете повече за Amazon Compute.
 • Съхранение
  • Друга услуга на Амазон - Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) предоставя възможност за съхранение за бази данни на Amazon EC2, различни Приложение и други.
  • Друга услуга - Amazon Elastic File System (Amazon EFS) прави данните достъпни до повече от един EC2 случаи за търсене на съдържание по файлове.
  • Друга услуга - Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) свързва данни от всяка интернет локация за генериране на съдържание от потребител и други операции.
  • Вижте пълния списък с услуги и научете още за Съхранение на данни от Амазон.
 • Бази данни
  • Amazon RDS, Amazon Aurora, and Amazon DynamoDB са бази данни създадени за бърз и лесен достъп, обработка и управление.
  • Amazon Redshift ви позволява да съхранявате и управлявате данни в гигантски количества.
  • Amazon ElastiCache ви помага да оперирате, организирате и валидирате кашета.
  • Вижте пълния списък с услуги и научете още з Бази данни на Амазон.
 • Мощни компютърни услуги: Уеб услугите на Амазон предоставят най-мощните компютърни услуги, които далеч надминават представите за традиционните ИТ, като например миграции, работа в мрежа и предоставяне на съдържания, развойни инструменти и други. Виж пълният списък на Уеб Услуги от Амазон.

Поддръжка

Амазон предоставя Базистна Поддръжка безплатно, услугата би трябвало да е напълно достатъчна за повечето организации нуждaещи се от поддръжка.

Ако искате да преминете на по-високо ниво Разработчик или Бизнес поддръжка планове, ще трябва да заплатите допълнителна такса на база потребление с вашите кредити. Все пак имайте предвид, че AWS кредитите не покриват всички видове такси. Ето защо препоръчваме добре да се запознаете с съответните планове и такси.

Избирайте внимателно

Административната такса за този грант не подлежи на възстановяване.

Получаване на продукта

Когато ТехСуп одобри заявката ви за това дарение, ще изпратим съобщение на ел. поща на вашата организация с подробни инструкции как да си получите гранта.

Подробности за гранта

Моля консултирайте се с Програма за кредити на Амазон за уеб услуги (Amazon Web Services Credits Program) за НПО Често Задавани Въпроси (FAQ) за информация, която не можете да откриете в таблицата по-долу.

Системни изисквания Вижте Amazon FAQs където ще получите информация за поддръжката и системните изисквания за всеки един продукт.
Услуги, които не се предлагат по тази програма AWS кредити не могат да се ползват за Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 регистрация и трансфер на домейни.
Изисква се AWS акаунт Организацията получател трябва да има валиден AWS акаунт с ID и името на организацията идентифицирано в Име на акаунт Account Name поле, за да може да използва кредитите.Ако организацията няма AWS акаунт с ID, то тя трябва да си създаде такъв AWS акаунт преди да кандидаства за този грант.
За да се открие AWS акаунт е необходима кредитна карта.
Наличност на услугите Моля проверете на AWS Region Table какви услуги са налични за вашият регион.
Условия за получване на кредити
 • Една организация има право на един грант с равностойност на $2,000 в AWS кредити за фискална година (1-ви юли до 30-ти юни).
 • Кредитите са валидни само за 12 месеца след прилагането им към AWS акаунта.
 • Ако имате консолирирани акаунти, кодът ще дърпа от всички акаунти които са свързани, незавусимо, че прилагата кода само към един акаунт.
 • За повече информация вижте Условия и изисквания за ползване на програмата за кредити на AWS за НПО.
Цени на допълнителни услуги Организацията ще заплаща допълнителни такси за услуги в следните случаи.

Допълнителните такси се заплащат само с кредитна карта.

AWS препоръчва организациите да използват Amazon CloudWatch който да ги предупреждава за неочаквани разходи.

AWS Free Tier В допълнение към програмата за кредити за уеб услуги на Амазон, AWS предлага и AWS Free Tier за всички нови клиенти на услугата за 12 месечен срок. AWS Free Tier е отделна оферта от програмата за кредити на Амазон (AWS) и позволява на нови клиенти да ползват някои от услугите на Амазон безплатно до определен лимит. AWS Free Tier е налична само за един AWS акаунт на организация.
AWS препоръчва на потенциалните ползватели на гранта, които са нови потребители на услугите на Амазон да се впишат първо за AWS Free Tier преди да поискат тази оферта.
Обърнете внимание, че получаването на AWS кредити няма да рисетне /поднови/ 12 месечния срок за безплатно ползване на услугата AWS Free Tier.
Какво се случва след първата година Това е грант на стойност $2,000 в AWS кредити, който може да се изиска веднъж в рамките на фискална година (1-ви юли до 30 юни) и е валиден за срок от 12 месеца.
когато целият кредит в използван или изтече след 12 месеца, започват да се теглят средства от посочената кредитана карта на организацията's AWS акаунта се заплаща по стандартни тарифи за всички използвани услуги.
Преглед на облачните уеб услуги на Амазон Безплатни пробни периоди са налични за следните облачни услуги на Амазон.

Получателите на грантове могат да използват кредитите за всеки свой съществуващ акаунт AWS, включително такива създадени за безплатни пробни периоди.

Ако вече сте клиенти на Амазон пак бихте могли да се възползвате Този грант е наличен за настоящи и минали клиенти на AWS.Кредитите получени по Програмата могат да се използват и за съществуващи AWS акаунти.
Последващо проучване на Амазон Получателите на гранта се задължават да попълнят последващо проучване на Амазон след като получат кредити и се възползват от услугите.