Dynamics 365 for Customer Service (On-Premises) User CAL

Dynamics365-All.png
SKU: LS-50096
Admin Fee: €128.00
SolutionDonor PartnerMediaPlatformTitle GroupMicrosoft Product Category
Description: 

Лицензът за клиентски достъп (ЛКД) заDynamics 365 за обслужване на клиенти (локален) осигурява на потребителя достъп от всяко устройство до приложението за обслужване на клиенти в Dynamics 365 (локален) сървър. Сървърът Dynamics 365 (локален) е локалната версия на Microsoft Dynamics 365 и действа в Windows сървър.Локалната версия на приложението Dynamics 365 за обслужване на клиенти осигурява ограничена подгрупа на възможностите за управление на връзките с клиентите (УВК), които възможности са налични в базираната в облака версия.Това дарение осигурява един потребителски ЛКД за Dynamics 365 за обслужване на клиенти (локален). Правата да се работи със сървърния софтуер Dynamics 365 (локален) и с приложението Dynamics 365 за обслужване на клиенти (локален) са включени в ЛКД. За допълнителна информация относно Dynamics 365 (локален) и неговите изисквания за лицензиране, виж Ръководство за продукти и лицензиране на Dynamics 365.

Кои версии на този софтуер са налични?

Можете да изберете да изтеглите актуалната версия или предишната версия на този софтуер. Можете да проверите коя версия е актуалната на страницата Актуални версии на продуктите на Microsoft. Освен това можете да изтеглите софтуера на всеки език, който е на разположение.

Ползи за организацията

Може да използвате Dynamics 365 за обслужване на клиенти (локален) с цел -

· Опростяване на управлението на взаимоотношенията чрез обединяване на всичката съставна информация в централна локация;

· Автоматизиране и рационализиране на процесите чрез идентифициране на най-добри практики и създаване на съгласувани процедури.

 

Основни възможности

· Създаване на отчети: Отчетите са на разположение по заявка, планирано или чрез разпространение, свързано със събития, и могат да бъдат генерирани от потребителите, без ИТ помощ;

· Внасяне на данни: Потребителите могат да качват данни в голямо количество, за да се интегрират контакти, имейли, задачи, срещи или бележки със съответните досиета на клиенти;

· Проследяване на кореспонденция: Отговорите на проследявани имейли също се проследяват автоматично, което позволява на потребителите бързо да видят цялата необходима кореспонденция с или за клиента;

· Внедряване на база от знания: Можете да създадете за вашите служители база от знаниясвъзможност за търсене, за да им осигурите принципни отговори по различни канали.

Информация за лиценза

ЛКД не се нуждаят от посредничество, лицензионни ключове или настройка на кодове. Предлагните чрез TechSoup ЛКД винаги са за предлаганата в момента версия на сървърния софтуер. Въпреки това, тези лицензи могат да се използват и с по-ранни версии на сървърния софтуер.

Как да се получи сървърният софтуер?

Правото на ползване на сървърния софтуер Dynamics 365 (локален) е включено в ЛКД. Никакво допълнително лицензиране за сървърен софтуер не е необходимо.

Инсталирането на сървърния софтуер изисква от вас да изтеглите софтуера от Центъра за обемно лицензиране на Microsoft (ЦОЛМ) и да въведете лиценз код. Можете да изтеглите всяка налична версия или език за вашия продукт. Лиценз кодът ви позволява да инсталирате продукта на толкова компютри, за колкото имате получени лицензи. Това количество е посочено в съобщението на ел. поща, коeто получавате от TechSoup, след като поискате този продукт. 

Очаквайте две електронни съобщения:

  1. Когато заявката ви за дарение бъде одобрена, TechSoup ще изпрати съобщение по ел. поща на адреса на вашата организация. Това съобщение ще потвърди броя на лицензите, заявени от вас, и ще даде информация за това, как да използвате ЦОЛМ след като Microsoft приеме лицензионното споразумение с вас. Уверете се, че електронният адрес в данните на вашата организация е актуален, като посетите вашия потребителски акаунт.
  2. Microsoft ще ви изпрати ел. съобщение, приветстващо вашата организация в ЦОЛМ. Този имейл ще потвърди, че Microsoft е приел лицензионното ви споразумение. След като получите имейла, ще можете да следвате стъпките в първия имейл, който сте получили от TechSoup, за да получите вашето дарение чрез ЦОЛМ.

Осигуровка на софтуер

Съгласно Програмата за осигуровка на софтуер, имате право да инсталирате всяка нова версия на продуктите, включени в споразумението, в рамките на предвидения там времеви срок.