Къде са НПО в Облака?

Cloud Survey Logo
Може би някои от вас си спомнят за анкетата на ТехСуп Глобал относно „компютърния облак” (КО), която ФРГИ проведе през февруари и март. Тогава много от вас се отзоваха на поканата и участваха в проучването за  Облака, известен също така като „облачен изчислителен модел” или „облачни технологии”, Тези много на брой термини всъщност означават, че имате достъп до софтуера си през интернет вместо през харддрайва на компютъра си или през компютърната мрежа на организацията Ви. Когато използвате базиран на „облака” софтуер, Вие имате достъп до него отвсякъде от където можете да ползвате интернет, а не само от Вашия офис.

Идеята на анкетата бе да проучи доколко хората от неправителствения сектор са запознати и колко от тях изобщо използват услуги от компютърния облак. Целта беше да се добие цялостна представа какви са технологичните нужди на НПО в 88 страни по целия свят и как бизнесът може да помогне за тяхното решаване. Анкети попълниха представители на над 10 500 неправителствени и нестопански организации от целия свят.

Един от интересните резултати е, че когато задавахме въпроса дали използват конкретно приложение, базирано на Облака (като например Skype), броят на отговарящите положително бе различен от тези при които не посочвахме конкретното приложение, а само дадена функция (например уеб конференции). Ето как се обясняват различните проценти на отговорилите, че ползват приложения базирани на КО за уеб конференции – едва 24% и тези потвърдили, че използват конкретните приложения - WebEx, Citrix GoToMeeting, ReadyTalk, или Skype, които са 55% от анкетираните. Това несъответствие говори за липса на знания за КО.

Тези и други интересни обобщени резултати от проучването можете да видите в краткия документ, качен тук, с названието Cloud Report Executive Summary_Bulgarian. Можете да разгледате и подробният доклад (2012 Global Cloud Survey Full Report), който засега е само на английски език,
AttachmentSize
2012 Global Cloud Survey Full Report.pdf3.54 MB