Добре дошли в ТехСуп България!

Получи от Майкрософт

Актуализиране
на дарителската програма

ТMайкрософт
улеснява процеса за получаване на дарение на софтуер, от който се нуждаете и
когато се нуждаете. Допустимите неправителствени организации
вече имат повече свобода по отношение на това, кога могат да направят заявка за
получаване на софтуер на Майкрософт като дарение, а също и в избора на
предоставяните продукти. В допълнение – лесно проследяване на заявките за
дарения, какво и колко могат да получат в Центъра за дарения от Майкрософт.

Научете повече.

Кампания: Актуализиране на правилата и допустимите организации за получаване на дарение от Майкрософт

 

 How to get product donations


Добре дошли в ТехСуп България!

Как да получите безвъзмездно продукт
Ние подкрепяме нeправителствени и благотворителни организации, като предоставяме достъп до донорските програми за софтуер и хардуер на нашите дарител и партньори. Ние подкрепяме тези организации да съхранят своя  бюджет за Информационни и комуникационни Технологии (ИКТ) и така им помагаме да извлекат възможно повече от своите ИКТ покупки и инфраструктура. Нашата програма се осъществява в България от нашата партньорска мрежа в сътрудничество с ТехСуп. Партньорската мрежа на ТехСуп се състои от неправителствени организации.
Тази програма се осъществява чрез щедри дарения от производители на технологични продукти като Майкрософт и Сиско. Те искат да подкрепят неправителствения сектор и ние им помагаме в това начинание. На този сайт вие подавате заявка за дарение от някой от нашите партньори. Ние следим за точното и последователно прилагане на критериите за дарение на нашите партньори. За тази цел ние се нуждаем от информация за вас и вашата организация, която може да се различава от друга искана от вас информация при он-лайн поръчки.
За да получите безвъзмездно технологичен продукт чрез нашата програма трябва да преминете през няколко стъпки в нашата уебстраница:
1. Регистрирайте Вашата организация. Информацията, която искаме ни дава възможност да преценим дали имате право да получите безвъзмездно продукти от нашите партньори. Във всички случаи ще трябва да бъдете регистрирани като юридичедски лица в обществена полза или като читалища. За да отговорят донорите  по-добре на вашите нужди, ви предлагат набор от услуги, от които имате възможност да изберете най-подходящата за вас. Ние ще ви уведомяваме ако отговаряте на условията и бъдете допуснати да преминете към следващата стъпка. Вашата регистрирация е еднократна и се прави отново само ако има промени в данните на вашата организация
2. Поискайте безвъзмездно продукт и платете административна такса. В случай, че ви уведомим, че сте допуснати до получаване на дарение, вие ще можете да изберете продуктите, които са ви нужни и да платите малка административна такса, с фактура Manual Invoicing , за да може да бъде изпълнена поръчката ви. Тази такса покрива нашите административни разходи за доставката на продукта. Моля, обмислете внимателно преди да направите заявките си, тъй като в повечето случаи условията на нашите дарители ви ограничават до една поръчка от дарител на година.
3. Доставка на дарените продукти. След като сме обработили вашата административна такса от Manual Invoicing, ще ви изпратим одобрената заявка за безвъзмездно получаване на продукт, заедно със самите продукти. Още веднъж, добре дошли в ТехСуп България!
Регистрирайте се сега, или ако имате допълнителни въпроси, моля кликнете тук за да се свържете с нас.