ТехСуп България

ТехСуп България е българската платформа за технологични дарения, част от ТехСуп Глобал  (http://www.techsoupglobal.org/). Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е организацията домакин  на платформата в България. Платформата е ориентирана изцяло към неправителствените организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа.

Чрез платформата за технологични дарения се подкрепят гражданските организации като се инвестира в административния им капацитет и така се повишава качеството на работата им и се  улесняват  комуникациите им. Най-важната полза от платформата е възможността организациите да намалят разходите си за технологични продукти и спестените средства да се инвестират в работа за постигане на мисията им.


В момента, България е една от 35-те страни в целия свят, в която платформата оперира чрез местни партньори. ТехСуп България започва да работи през 2010 година. До момента през платформата са дарени продукти, чиято пазарна стойност надвишава 2,5 милиона лева. Над 150 са организациите получили софтуер.

Към февруари 2017 година плaтформата предоставя продукти на следните  компании, лидери на пазара на технологични продукти:

Microsoft, Adobe, Semantec Desktop, Semantec Enterprise, Autodesk, Tableau, Bitdefender, CleverReach, Veritas.

Oт 2016 г. чрез платформата дарява и първата българска компания дарител – Superhosting.