Регистрация на вашата организация


Регистрация на вашата организация


В момента програмата на ТехСуп за Централна и Източна Европа предлага чрез онлайн магазина си технологични продукти, дарени от Майкрософт на организации, които отговарят на определени условия. ТехСуп има намерение в близко бъдеще да разшири програмата си за безвъзмездно предоставяне на технологични продукти чрез включване и на други международни и местни дарители.

За да направите поръчка е необходимо да регистрирате вашата организация и да разберете дали отговаряте на критериите за получаванена дарение.

Процесът на регистрация е следния:

1. Регистрирайте организацията си като кликнете на  изображението в ляво на екрана или на бутона“Регистрация”

2. Изпратете ни сканирани копия на Актуалното състояние на вашата организация и на Удостоверението за регистрация в обществена полза, издадено от Министерство на правосъдието, Идентификационен номер, както и регистрирания в тази страница  имейл адрес на организацията ви. За повече инфромация, моля, вижте нашите“Критерии за кандидатстване ”

3. След като получим вашите документи, в рамките на десет работни дни ще получите потвърждение дали отговаряте на критериите ни за получаване на дарение.

4. Ако вашата организация отговаря на необходимите критерии за кандидатстване на поне един от нашите дарители-партньори, ще ви бъде изпратено потвърждение на вашия регистриран имейл адрес.

5. Ако организацията ви не отговаря на критериите на нито един от нашите дарители-партньори, ще получите съобщение за това на вашия регистриран имейл адрес.