Adobe Acrobat Pro 2020 for Mac

prod-adobe-acrobat-pro_Big (1).png
SKU: G-51459
Admin Fee: €48.00
SolutionDonor PartnerLanguagePlatformDescription: 

Описание:

Adobe Acrobat Pro 2020 е софтуер за публикуване, визуализиране, създаване, комбиниране и контрол над документи тип Adobe PDF за разпространение, съзместна работа и събиране на данни.
Това дарение предоставя лиценз, който позволява инсталиране и използване на софтуера от един потребител. Лицензният ключ, предоставен с тази заявка за продукт, изтича на 1 декември 2026 г. След тази дата този продукт вече няма да функционира. Вижте по-долу за допълнителна информация за лицензирането.

Предимства за организации

Може да ползвате Acrobat Pro за:
•    Създаване и публикуване на материали за разпространение или на професионални отчети, които съчетават разнородно съдържание

•    Пестeне на хартия и пари като създавате и разпространявате електронни документи и формуляри
•    Гарантирате достъп до документите за хора с увреждания

Основни Функционалности:
•    Конвертиране и сканиране на PDF:
Може да създавате Adobe PDF документи от всякакви приложения, допускащи отпечатване: вкл. Microsoft Office, уеб браузери като Chrome и Firefox, и Lotus Notes. Може да създавате PDF документи и от сканирани документи на хартиен носител и формуляри.

•    Комбиниране на файлове от множество приложения: Може да комбинирате най-различни видове файлове в един PDF документ или да ги съберете в едно портфолио. Документите и портфолиата може да включват мултимедийно съдържание, включително FLV или H.264 видео и уеб страници.
•    Защита на PDF файлове и документи: Може да защитите и контролирате достъпа до документи по различни начини – пароли, разрешения за принтиране, копиране и промени, както и с дигитални подписи. Може също така трайно да отстранявате чувствителна или конфиденциална информация с помощта на различни инструменти за редактиране.
•    Събиране на данни за PDF формуляри: Може да създавате различни формуляри за попълване и въпросници, които да се разпространяват и събират в електронен вид а данните от тях да се обобщават и експортират в различни таблици.
•    Колективен преглед на документи: Множество участници може да осъществяват съвместно прегелд и редакция на документи като всички виждат коментарите на другите. Потребителите на Adobe Reader, както и на Acrobat може да оставят коментари по документите.
•    Експортиране на PDF файлове: Записвате цели PDF файлове или само избрани части от тях като Microsoft Word, PowerPoint, или Excel документи, като запазвате шрифтове, форматиране и таблици.

Лицензиране

Ако имате лиценз за програмата, можете да я използвате и на вторично устройство, като това може да бъде домашен компютър или преносимо у-во. и да работи със същата операционна с-ма. Не можете да използвате програмата едновременно и на двете устройства /първично и вторичното.

Избирайте внимателно


Таксата за този продукт на подлежи на възстановяване и продукта веднъж поръчан не може да бъде заменен с друг.

Получаване на продукта

Когато поръчката ви бъде одобрена ще получите съобщение на ел. поща с инструкции как да получите и активирате продукта.