Гореща новина: Дарени лицензи на Microsoft Office 365 за организации с нестопанска цел

O365.jpg

По-добра производителност, по-ниски разходи и по-лесно ИТ управление на вашата НПО, благодарение на Microsoft Office365. Лицензите за Office 365 се предлагат от Microsoft на определени организации и осигуряват на вас и екипа ви уеб базиран достъп до Office приложения и ваши документи отвсякъде.

www.microsoft.com/office365nonprofits