Включете се в анкетата на TechSoup, за да разберем какви са вашите технологични нужди!

Здравейте, 

Безпрецедентните и многобройни предизвикателства, които 2020 година ни поднесе, промениха сериозно средата, в която гражданските организации работят. Те бяха принудени да се съобразят с новите обстоятелства на социална дистанция. Това наложи по-активна адаптация на технологиите в ежедневните им дейности. 

Тенденцията за дигитализация сред НПО общността се очаква да се запази и разшири през следващите десетилетия. Именно затова финансиращи и изграждащи капацитет организации от цял свят се опитват да разберат как могат да бъдат полезни в хода на този процес. 

Ние от Техсуп България искаме да им помогнем! 

Ето защо Ви молим да отделите малко време и да отговорите на това онлайн проучване: https://DRSurveyBulgarian.sawtoothsoftware.com/login.html 

Технологиите могат да бъдат ключов помощник за подпомагане дистанционната работа при неправителствените организации и да спомогнат за възстановяването им от последствията след COVID-19. 

За нас е важно е да разберем специфичните технологични нужди на Вашата организация, в контекста на предизвикателствата, пред които е изправен сектора в момента. 

Резултатите от това проучване ще помогнат на организации с нестопанска цел да получат обучение, услуги и подкрепа как да се възползват пълноценно от способите на технологичните инструменти. 

Моля, отделете няколко минути, за да попълните проучването

Вашите приятелите от ТехСуп България.