Bulgarian

Access

Accesslogo.thumbnail.jpg
SKU: LS-40879
Admin Fee: €12.00
SolutionDonor PartnerLanguageMediaPlatformTitle GroupMicrosoft Product Category

Box.org Donation Program Guidelines

Ограничения: 
  • Количество: Организациите могат да заявят един продукт в рамките на живота на дадена организация.
  • Бюджет: Организациите с годишен оперативен бюджет от всякакъв размер са допустими за дарения на продукти по тази програма.
  • Само за нестопански организации и библиотеки: Продуктите по тази програма се предлагат за отговарящите на условията за допустимост нестопански организации и обществени библиотеки.
  • Типове организации: Следните типове организации не отговарят на условията за продуктите, предла

Microsoft

Ограничения: 

Програмата на Microsoft за софтуер на преференциални цени осигурява чрез ТехСуп България достъп до голямо разнообразие от софтуер за организации с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, и библиотеки от цялата страна.

Microsoft

Ограничения: 

Програмата на Microsoft за софтуер на преференциални цени осигурява чрез ТехСуп България достъп до голямо разнообразие от софтуер за организации с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, и библиотеки от цялата страна.
Кои версии на софтуер на Microsoft са налични?

Zoom Discount Program Guidelines

Ограничения: 
  • Количество: Организациите може да поръчат един продукт с намалена цена в рамките на една фискална година (1-ви юли – 30 юни).
  • Бюджет: Организации с годишен бюджет до $10 милиона или по-малко са допустими за продукти по тази програма.
  • Само за НПО и читалища: Продуктите в тази програма са налични само за валидирани организации, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и читалища регистрирани по закона за народните читалища и обществени библиотеки.

Zoom Discount Program

Zoom Logo Програмата за намалени продукти на Zoom в TechSoup предлага софтуер за видео и уеб конференции, както и за уебинари на валидирани организации регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и читалища регистрирани по закона за народните читалища и обществени библиотеки.

Може да използвате Zoom продукти, за да комуникирате с колеги, партньори, дарители, доброволци, и участници в срещи и уебинари.

Програмата за дарения на Adobe

Програмата за дарения на Adobe, част от платформата ТехСуп България предоставя различни софтуерни продукти на допустими организации и читалища из цялата СТРАНА.
Можете да използвате продуктите на Adobe, за да редактирате изображения, правите дизайн на уеб страници, публикувате бюлетини, създавате видео и аудио продукти и други.

Критерии за допустимост и ограничения

Програма на Microsoft за софтуер на преференциални цени

Програмата на Microsoft за софтуер на преференциални цени осигурява чрез ТехСуп България достъп до голямо разнообразие от софтуер за организации с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, и библиотеки от цялата страна.

Допустимост и ограничения за Програмата на Microsoft за софтуер на преференциални цени

Ограничения: 

Допустимост и ограничения за Програмата на Microsoft за софтуер на преференциални цени

Cleverreach

Ограничения: 

Само квалифицирани организации, не индивиди, могат да получават продуктите от тази програма..

Syndicate content