Zoom

Zoom Meetings Business Plan Bundle, 1-Year Subscription – Access to Discounted Rates (Boost)

Online video and web conferencing tool with advanced features for 10 hosts and up to 100 participants (50 percent discounted rate of $999.50 paid annually to Zoom plus 50 percent of the cost of any add-ons)

Zoom Meetings Pro Plan Bundle, 1-Year Subscription – Access to Discounted Rates

Online video and web conferencing tool for up to 9 hosts and up to 100 participants (50 percent discounted rate of $74.95 per host paid annually to Zoom plus 50 percent of the cost of any add-ons)

Zoom Meetings Business Plan Bundle, 1-Year Subscription – Access to Discounted Rates

Online video and web conferencing tool with advanced features for 10 hosts and up to 100 participants (50 percent discounted rate of $999.50 paid annually to Zoom plus 50 percent of the cost of any add-ons)

Zoom Meetings Pro Plan Bundle, 1-Year Subscription – Access to Discounted Rates (Boost)

Online video and web conferencing tool for up to 9 hosts and up to 100 participants (50 percent discounted rate of $74.95 per host paid annually to Zoom plus 50 percent of the cost of any add-ons)

Zoom

Ограничения: 
  • Zoom Discount Program Guidelines

    Ограничения: 
    • Количество: Организациите може да поръчат един продукт с намалена цена в рамките на една фискална година (1-ви юли – 30 юни).
    • Бюджет: Организации с годишен бюджет до $10 милиона или по-малко са допустими за продукти по тази програма.
    • Само за НПО и читалища: Продуктите в тази програма са налични само за валидирани организации, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и читалища регистрирани по закона за народните читалища и обществени библиотеки.

Zoom Discount Program

Zoom Logo Програмата за намалени продукти на Zoom в TechSoup предлага софтуер за видео и уеб конференции, както и за уебинари на валидирани организации регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и читалища регистрирани по закона за народните читалища и обществени библиотеки.

Може да използвате Zoom продукти, за да комуникирате с колеги, партньори, дарители, доброволци, и участници в срещи и уебинари.

Промяна в достъпа до платформата за видео и аудио конференции - ZOOM

zoom-logo-transparent-6.png

 

 

Екипът на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ e единствен представител на програмата за дарения на лицензирани софтуери за България - Техсуп. Именно затова ние се стараем да бъдем максимално полезни, като даваме информация за актуални промени и различни продукти, от които неправителствените организации в нашата страна могат да се възползват. 

Syndicate content