Въведение

1. Благодаря ви за отделеното време да прегледате нашите правила и условия. Понякога ТechSoup България / ФРГИ събира лична информация за клиентите и посетителите на сайтове, хоствани от нас. Тази информация ще включва идентифициращи лични данни и неидентифицираща лична информация. Идентифициращите ви лични данни ще се събират, когато подпишете договор за услуга с нас или използвайте нашия сайт за транзакция или абонаментна услуга. Неидентифициращата информация се събира автоматично, когато посетите нашия сайт или сайтове, които се хостват от нас и се съхранява за използване в нашата система.

2. Целта на този документ е да обясни на клиентите ни каква информация събираме и как я използваме. В повечето случаи, събираме тази информация, за да гарантираме интегритета на системата и за да ви осигурим най-адекватни и полезни за вас услуги. В някои случаи сме задължени по закон да събираме лични данни за нашите клиенти. При всички случаи, освен изискуемите от закона ние поемаме пълна отговорност за гарантиране конфиденциалността и неприкосновеността на данните.

Конфиденциалност

3. ТechSoup България / ФРГИ уважава неприкосновеността на личните данни на нашите клиенти и на тези посещаващи нашите уеб-страници. Ние поемаме отговорност да пазим конфиденциалност по отношение на личните данни на нашите клиенти и потребители включително лична информация предоставена ни в процеса на кандидатстване за дарения и сключване на договори. Поемаме отговорност да не предоставяме личните ви данни на трети страни за търговски или маркетингови цели.

Събиране на лични данни

4. ТechSoup България / ФРГИ събира лични данни за нашите потребители, когато посещават нашите уеб страници; кандидатстват за софтуер или абонамент; отговарят на потребителски въпросници както и с помощта на бисквитки /cookie technology/. Понякога комбинираме и сравняваме набраната от нас информация с тази на нашите партньори и членове.

Използване на лични данни

5. ТechSoup България / ФРГИ в някои случаи може да използва личните ви данни, за да се свърже с вас относно промоционални оферти; да предостави съвети относно предоставяни услуги, както и да поиска обратна връзка. Във всички случаи обаче,ТechSoup България / ФРГИ ще ви даде възможност за отказ от подобна комуникация или вие бихте могли да се свържете с представител на фондацията, отговорен за връзки с клиенти и да откажете получаването на подобен тип информация и новини.

6. ТechSoup България / ФРГИ може да събира и обменя обобщени данни за потребители с бизнес партньори, спонсори или други трети страни за целите на разпространение на информация и осигуряване на подходяща реклама и съдържание, като такива потребителски данни никога не ще се използва за идентифициране на отделните потребители. Тези бизнес партньори и спонсори нямат никакво право да споделят тази информация.

7. ТechSoup България / ФРГИ може да логва страниците, които сте посетили; да събира IP адреси и информация за вашата операционна система и типа браузър, които използвате за целите на работа в мрежа или нейното администриране, да предоставя обобщена информация на фирмите рекламиращи продукти на нашите сайтове, както и да следи за това как се държат потребителите на сайта. Тези данни обаче не се използват с цел идентифициране на индивидуални потребители, които винаги и при всички условия остават анонимни.

8. Всяка информация, която ТechSoup България / ФРГИ събира от вас посредством кореспонденция по ел. поща, телефон или с писма ще бъде използвана само за разрешаване на проблемите посочени в тази кореспонденция. Ако това изисква пренасочването на тази кореспонденция от TechSoup Europe към трета страна, за да се гарантира изпълнението на дадена услуга вашите лични данни ще бъдат предоставени само дотолкова, колкото да се предостави услугата или да се отговори на вашето запитване и ще бъдат третирани конфиденциално.

Публично пространство

9. Всяка информация, която клиентите ни разкрият в публичното пространство, включително в бюлетини, стаи за чат или някой сайт хостван от ТехСуп България / ФРГИ е достъпна за всеки посетител на това публично пространство. ТехСуп България / ФРГИ не може да гарантира сигурността на каквато и да е информация споделена там.

Свързани сайтове

10. Порталите на ТechSoup България / ФРГИ съдържат множество линкове и препратки към други сайтове, които принадлежат на трети страни и не са свързани с нас. ТechSoup България / ФРГИ не носи отговорност за употреба на ваши лични данни ако те са били предоставени на трети страни. ТechSoup България / ФРГИ не може да защити по никакъв начин информация предоставена на тези сайтове и препоръчва да се консултирате и запознаете внимателно с политиката за защита на личните данни на сайтовете, които посещавате.

Непълнолетни

11. ТechSoup България / ФРГИ не сключва договори за предоставяне на услуги или абонаменти с непълнолетни лица. ТechSoup България / ФРГИ не се свързва и не изпраща рекламни или маркетингови съобщения на непълнолетни без изричното съгласие на родителите.

Запазени права

12. ТechSoup България / ФРГИ си запазва правото да използва информация за клиенти, когато това се налага по законови съображения или когато се налага да упражним правото си на правна защита в случай на искове срещу нас.

13. ТechSoup България / ФРГИ си запазва правото да споделя информация с правозащитни органи за разследване или предотвратяване на незаконни действия в нашата мрежа.

14. ТechSoup България / ФРГИ си запазва правото да предоставя ваша лична информация, в случаите, за които сте дали изрично писмено съгласие.

15. ТechSoup България / ФРГИ си запазва правото да наблюдава потребителския и мрежови трафик за целите на сигурността на сайта и срещу неупълномощени опити за нанасяне на вреди на нашия сайт или за причиняване на вреди на нашата собственост.

16. ТechSoup България / ФРГИ си запазва правото да прави промени в тази политика на поверителност или да я актуализира. Когато се прави значителна промяна, клиентите ни ще бъдат уведомени по електронна поща или чрез известие на нашия уебсайт. Клиентите и посетителите на сайта носят отговорността да гарантират, че са прочели промени или актуализациите според конкретния случай.

Политика за борба с дискриминацията

Политика за борба с дискриминацията TechSoup Global е организация с равни възможности и няма да допусне дискриминация, основана на възраст, етническа принадлежност, произход, пол, национален произход, увреждане, раса, размер, религия, сексуална ориентация, социално-икономически произход или друг статус, забранен от приложимото законодателство. Организациите трябва да желаят и да могат да удостоверят, че не дискриминират на нито едно от горепосочените основания, за да получават ресурси от TechSoup. Външни доказателства, като например негативна публичност или социални медии, които разкриват такава дискриминация, реч на омразата или неуважително или тормозещо поведение, както TechSoup определя по свое усмотрение, могат да бъдат взети под внимание. TechSoup си запазва правото да откаже услуга на когото и да било по каквато и да било причина по всяко време. Организациите ще подлежат и на изисквания за допустимост от страна на донорите, които може да изискват съгласие със собствените си антидискриминационни политики.