Защо е необходима административна такса

Програмата за безвъзмездно получаване на технологични продукти на ТехСуп събира административна такса за всяка една обработена заявка. Тази такса покрива разходите по администрирането на дарителската програма.

Въпреки наличието на административни такси, организациите спестяват между 92-96% от цените на дребно на продуктите.

Тези такси позволяват програмата на ТехСуп  да предлага дарени продукти по най-ефективния възможен начин и на най-ниската възможна цена.